Đây là một trong những nội dung quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP do Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng  ban hành hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. 

Ảnh minh họa. (Nguồn: plo.vn)


Theo đó, cán bộ hỏi cung bị can hoặc lấy lời khai người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội quyết định lựa chọn hình thức ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh. Trong quá trình làm việc này, cán bộ hỏi cung có thể tạm dừng ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh song đọc rõ thời gian và lý do.

Trường hợp không bố trí được thiết bị ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh thì cán bộ hỏi cung, lấy lời khai thông báo cho bị can, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội biết, nếu họ đồng ý thì tiến hành làm việc, nếu họ không đồng ý thì không được hỏi cung, lấy lời khai.

Trường hợp đang hỏi cung hoặc lấy lời khai mà thiết bị ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh xảy ra sự cố kỹ thuật thì phải dừng ngay buổi hỏi cung, lấy lời khai. Việc này ghi rõ trong biên bản, có xác nhận của cán bộ chuyên môn.

Trong giai đoạn truy tố, viện trưởng, phó viện trưởng viện kiểm sát; kiểm sát viên sử dụng kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh để phục vụ truy tố và làm cơ sở xác định tính khách quan trong hỏi cung bị can để đánh giá chứng cứ. Cơ quan này sẽ căn cứ vào đó để kiểm tra, phát hiện có hay không dấu hiệu oan, sai; bị can có bị bức cung hoặc dùng nhục hình hoặc vi phạm pháp luật trong giai đoạn điều tra.

Trong quá trình xét xử, Hội đồng xét xử quyết định việc cho nghe xem nội dung được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong các trường hợp: kiểm tra chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án mà hội đồng xét xử thấy cần thiết phải kiểm tra công khai tại tòa án; bị cáo tố bị bức cung, nhục hình trong quá trình hỏi cung bị can, lấy lời khai bị cáo… và khi có đề nghị của kiểm sát viên, điều tra viên và những người tiến hành tố tụng khác.

Khi lấy lời khai người làm chứng, người bị hại, đương sự; đối chất; tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, nhà chức trách có thể được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh theo quy định tại Điều 146, 187, 188, 189 Bộ luật Tố tụng hình sự. Trường hợp đang ghi âm, ghi hình có xảy ra sự cố kỹ thuật thì vẫn làm việc bình thường và ghi rõ lý do vào biên bản.

Nếu những người nêu trên đối chất với bị can, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội thì phải ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh.

Thông tư liên tịch cũng quy định cụ thể những hành vi bị nghiêm cấm như sau:

Tự ý chỉnh sửa, cắt, ghép, giả mạo, hủy trái phép, làm sai lệch, làm hư hỏng, làm thất lạc dữ liệu ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sao chép, phát tán, khai thác, sử dụng kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh ngoài các mục đích đã được quy định trong Thông tư liên tịch; làm lộ, lọt thông tin vụ án hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp, uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhân.  Phá hủy cơ sở vật chất, cố ý làm hư hỏng hoặc sử dụng không đúng mục đích các phương tiện, thiết bị kỹ thuật sử dụng để ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh.

Thông tư liên tịch bao gồm 03 chương, 11 điều. Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 18/3./.

Thu Hằng