Các đại biểu thực hiện ký kết văn bản đảm bảo an toàn thông tin và thỏa thuận phối hợp

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết: Trong bối cảnh cách mạng 4.0 đã tạo ra nhiều thuận lợi nhưng cũng đem lại nhiều vấn đề mà các quốc gia trên thế giới phải đối mặt trong đó có vấn đề an ninh phi truyền thống trên không gian mạng.

Vấn đề an ninh mạng đang dần trở thành một câu hỏi khó, một thách thức với không chỉ các doanh nghiệp mà cả bộ máy quản lý của nhà nước trong việc xử lý thế nào để hạn chế cái xấu và thúc đẩy cái tốt. Chính bởi lẽ đó, Luật an ninh mạng được ban hành. Đây là văn bản rất quan trọng để góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, an toàn xã hội; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng, đặc biệt là bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng của an ninh quốc gia.

Thông qua buổi tọa đàm này, Ban Thường vụ Thành đoàn muốn truyền tải đến đoàn viên, thanh niên Thủ đô những kiến thức về quy định đảm bảo an ninh mạng, những thách thức mới nhất đối với bảo mật thông tin hiện nay; Sự phát triển của công nghệ thông tin có những điểm tích cực và tiêu cực nào về góc độ an toàn thông tin; Những công nghệ nào hiện cho phép việc giám sát và đảm bảo an ninh mạng và an toàn thông tin được thực hiện dễ dàng và hiệu quả hơn để chúng ta có cái nhìn bao quát hơn trong việc sử dụng và bảo mật thông tin trên mạng….

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra hoạt động ký kết các văn bản đảm bảo an toàn thông tin và thỏa thuận phối hợp xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu đoàn viên – một hệ sinh thái tiện ích cho thanh niên là id.thanhnienday.com nhằm nâng cao tính hiệu quả trong công tác quản ký đoàn viên và cung cấp các dịch vụ tiện ích mà thanh niên đang quan tâm…

Tường Vy