Ảnh minh họa (Ảnh:M.P)

Trong đó, rừng sản xuất 656 ha; rừng đặc dụng 20 ha; rừng phòng hộ 14 ha. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nuôi dưỡng rừng luôn được duy trì với 510 ha rừng được chăm sóc và 9.847 ha rừng được bảo vệ; khoanh nuôi tái sinh, phục hồi rừng được Vườn Quốc gia Tam Đảo duy trì thường xuyên với diện tích 40 ha được chuyển tiếp từ năm trước sang. Kế hoạch trồng cây UBND tỉnh giao từ đầu năm được các huyện, thành phố đã chủ động thực hiện nên số lượng cây lâm nghiệp trồng phân tán tăng cao, đạt 1.600,3 nghìn cây tăng 200% so với năm trước.

Công tác phòng chống cháy rừng luôn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo tích cực; đồng thời, lực lượng kiểm lâm thường xuyên phối hợp với chủ rừng thực hiện việc tuyên truyền bảo vệ, phòng chống cháy rừng nên trong tháng không xảy ra vụ cháy rừng nào.

M.P