Ảnh minh họa (Ảnh:M.P)


Chia theo ngành kinh tế cấp I, chỉ số sản xuất tháng 4/2018 của các ngành tăng giảm tương ứng so với tháng trước và cùng kỳ như sau: ngành công nghiệp khai khoáng tăng 4,38% và tăng 2,11%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,08% và tăng 13,54%; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 5,43% và giảm 0,82%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải giảm 0,40% so tháng trước và giảm 11,91% so cùng kỳ.

Tính chung 4 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,46% so cùng kỳ năm trước. Chia theo ngành kinh tế cấp II, có có 3/10 ngành công nghiệp chủ yếu của tỉnh có chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, ngành công nghiệp dệt giảm 58,16% so với cùng kỳ do một số doanh nghiệp trong ngành gặp khó khăn trong việc tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm; ngành sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại giảm 3,12%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý, xử lý rác thải giảm 7,56%. Các ngành công nghiệp chủ yếu còn lại đều có mức tăng khá so với cùng kỳ, tăng cao nhất là ngành sản xuất sản phẩm điện tử với chỉ số sản xuất tăng 27,94%; ngành sản xuất ô tô và xe máy có chỉ số sản xuất 4 tháng đầu năm tăng lần lượt là 15,41% và 9,05% so với cùng kỳ, chủ yếu là sản lượng sản phẩm sản xuất bốn tháng đầu năm 2017 giảm mạnh so với bốn tháng đầu năm 2016; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 7,52%, chủ yếu do chăn nuôi ổn định và phát triển, sản phẩm tiêu thụ thức ăn cho gia súc, gia cầm tăng khá ...

Dự kiến trong tháng 4/2018, các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất được 18.989 tấn thức ăn gia súc, tăng 2,80% so với tháng trước; 464 ngàn đôi giày thể thao, tăng 4,36 %; 9.869 ngàn m 2 gạch ốp lát, tăng 7,41%; 2.456 máy điều hòa không khí, tăng 6,60%; 5.414 xe ô tô các loại, tăng 0,58%; 164.536 xe máy các loại, tăng 2,80%; 371 triệu kwh điện thương phẩm tăng 5,43%; 1.620 ngàn m 3 nước máy thương phẩm tăng 1,06% ...

Tính chung 4 tháng đầu năm, các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất được 77.611 tấn thức ăn gia súc, tăng 7,52%; 1.722 ngàn đôi giày thể thao, tăng 4,55%; 37.383 ngàn m 2 gạch ốp lát, giảm 3,12%; 6.543 máy điều hòa không khí, tăng 8,71%; 20.147 xe ô tô các loại, tăng 15,41%; 627.321 xe máy các loại tăng 9,05%; 1.439 triệu kwh điện thương phẩm tăng 7,80%; 6.653 ngàn m 3 nước máy thương phẩm, tăng 12,94% ...

M.P