Gần 8 nghìn người thi trắc nghiệm Chung tay vì an toàn giao thông tuần 17

Gần 8 nghìn người thi trắc nghiệm "Chung tay vì an toàn giao thông" tuần 17

(ĐCSVN) - Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet năm 2021 bắt đầu tuần thi thứ 17 từ 10h00 ngày 26/7, đến 10h00 ngày 28/7 đã thu hút 7.922 người tham gia với 68.158 lượt thi. ​
Bạn Nguyễn Hải Anh đoạt giải Nhất tuần 16 Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông”
Bạn Nguyễn Hải Anh đoạt giải Nhất tuần 16 Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông”
(ĐCSVN) – Ban Tổ chức chúc mừng bạn Nguyễn Hải Anh (Học sinh trường THPT Anh Sơn 3, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) và 5 bạn khác đã đoạt giải tuần 16...
Gần 7 vạn lượt thi trắc nghiệm Chung tay vì an toàn giao thông tuần 16
Gần 7 vạn lượt thi trắc nghiệm "Chung tay vì an toàn giao thông" tuần 16
(ĐCSVN) – Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet năm 2021 bắt đầu tuần thi thứ 16 từ 10h00 ngày 19/7, đến 10h00...
Gần 9 nghìn người thi trắc nghiệm Chung tay vì an toàn giao thông tuần 16
Gần 9 nghìn người thi trắc nghiệm "Chung tay vì an toàn giao thông" tuần 16
(ĐCSVN) – Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet năm 2021 bắt đầu tuần thi thứ 16 từ 10h00 ngày 19/7, đến 10h00...