Bạn Nguyễn Hải Anh đoạt giải Nhất tuần 16 Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông”

Bạn Nguyễn Hải Anh đoạt giải Nhất tuần 16 Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông”

(ĐCSVN) – Ban Tổ chức chúc mừng bạn Nguyễn Hải Anh (Học sinh trường THPT Anh Sơn 3, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) và 5 bạn khác đã đoạt giải tuần 16 Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet năm 2021.
Gần 7 vạn lượt thi trắc nghiệm Chung tay vì an toàn giao thông tuần 16
Gần 7 vạn lượt thi trắc nghiệm "Chung tay vì an toàn giao thông" tuần 16
(ĐCSVN) – Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet năm 2021 bắt đầu tuần thi thứ 16 từ 10h00 ngày 19/7, đến 10h00...
Gần 9 nghìn người thi trắc nghiệm Chung tay vì an toàn giao thông tuần 16
Gần 9 nghìn người thi trắc nghiệm "Chung tay vì an toàn giao thông" tuần 16
(ĐCSVN) – Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet năm 2021 bắt đầu tuần thi thứ 16 từ 10h00 ngày 19/7, đến 10h00...
Bạn Nguyễn Thị Thanh Hà đoạt giải Nhất tuần 15 Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông”
Bạn Nguyễn Thị Thanh Hà đoạt giải Nhất tuần 15 Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông”
(ĐCSVN) – Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet năm 2021 chúc mừng bạn Nguyễn Thị Thanh Hà (Giáo...