leftcenterrightdel
 Thị thực cho phép nhập cảnh vào nước Nga, số 1829, ngày 16/6/1923, của đại diện Liên bang CHXHCN Xô Viết tại Béc-lin, Đức cấp cho Cheng Vang (Nguyễn Ái Quốc), tiếng Nga, Pháp. (Nguồn: bqllang.gov.vn)
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Ái Quốc (thứ 2 bên phải) tham gia mít tinh đoàn kết quốc tế tại Liên Xô năm 1923. (Nguồn: qdnd.vn)
leftcenterrightdel
 Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923). (Nguồn: hochiminh.vn)
leftcenterrightdel
 Thẻ đại biểu tư vấn cấp cho Nguyễn Ái Quốc để tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản, tổ chức tại Thủ đô Mat-xcơ-va, Nga, 1924. (Nguồn: bqllang.gov.vn)
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Ái Quốc (thứ 3 bên trái, hàng đứng) cùng các đại biểu dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản tại Moskva năm 1924. Nguồn: Sputnik.
leftcenterrightdel
 Bài “Lênin và các dân tộc thuộc địa” của Nguyễn Ái Quốc, đăng báo Sự Thật, Liên Xô (27/01/1924). (Nguồn: hochiminh.vn)
leftcenterrightdel
 Khách sạn Trung tâm Mátxcơva, nơi Nguyễn Ái Quốc ở trong thời gian dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (07/1924). (Nguồn: hochiminh.vn)
leftcenterrightdel
 Chủ tịch Hồ Chí Minh duyệt đội danh dự Quân đội Liên Xô trong lễ đón đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam thăm chính thức Liên Xô ngày 12/7/1955. Nguồn: Hội Nhà báo Nga
leftcenterrightdel
 Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Mátxcơva (Liên Xô), tháng 07/1955.
(Nguồn: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch)
leftcenterrightdel
 Chủ tich Hồ Chí Minh thăm phòng làm việc của V.I. Lênin ở Điện Kremli, Liên Xô (13/07/1955).
(Nguồn: hochiminh.vn)
leftcenterrightdel

Bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi trong sổ ghi cảm tưởng trong Điện Kremli, Liên Xô (13/07/1955). (Nguồn: hochiminh.vn) 

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Chính phủ Liên Xô do Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng bộ trưởng Liên Xô A.I.Micaian dẫn đầu thăm Việt Nam, ngày 02/04/1956. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)
leftcenterrightdel
 Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Chính phủ Liên Xô do Chủ tịch đoàn Xô viết tối cao Liên Xô Vorosilop dẫn đầu thăm Việt Nam, tại Phủ Chủ tịch ngày 20/05/1957. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)
leftcenterrightdel
 Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Chính phủ Liên Xô do Chủ tịch đoàn Xô viết tối cao Liên Xô Vorosilop dẫn đầu thăm Việt Nam, tại Phủ Chủ tịch ngày 20/05/1957. (Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh)
leftcenterrightdel
 Hồ Chủ tịch đón tiếp đồng chí Vôrôsilốp, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô-viết tối cao Liên Xô sang thăm Việt Nam năm 1957. (Nguồn: hochiminh.vn)

(Còn nữa)

CPV