Trả lời:

Mọi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, các HDV du lịch được nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 và hướng dẫn tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 07/7/2021.

leftcenterrightdel
HDV du lịch dẫn đoàn tại một địa điểm ở Hàn Quốc trước mùa dịch COVID-19 diễn ra. (Ảnh ND) 

Theo đó, đối tượng, điều kiện hỗ trợ được quy định tại Điều 31, Quyết định 23 về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. HDV du lịch được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của Luật Du lịch.

2. Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa; có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

Đối với mức hỗ trợ và phương thức chi trả được quy định tại Điều 32, Quyết định 23 như sau:

1. Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người.

2. Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người lao động.

Do đặc điểm của nghề HDV du lịch, trong số hơn 26.000 hướng dẫn viên được Tổng cục Du lịch cấp thẻ có tới 90% là hướng dẫn viên tự do đi hướng dẫn cho nhiều doanh nghiệp du lịch khác nhau. Với đặc thù của HDV tự do, khi đi hướng dẫn, HDV chỉ có hợp đồng theo tour theo khung thời gian chương trình tour công ty lữ hành với du khách. Thông thường các tour này có thời hạn dưới 30 ngày. Hợp đồng lao động hợp lệ liên quan đến đóng bảo hiểm xã hội và hợp đồng theo tour dưới 30 ngày lại không đóng bảo hiểm.

Chính vì đặc điểm này, khi có thông tin về gói hỗ trợ, hợp đồng lao động tuân theo quy định tại Điều 13, Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14, ngày 20/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 thì hợp lệ để làm hồ sơ nhận hỗ trợ.

Điều 13. Hợp đồng lao động:

1. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

2. Trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

Do vậy, trường hợp hai bên thể hiện bằng tên gọi khác (hợp đồng theo tour, hợp đồng kinh tế) nhưng hợp đồng có nội dung thể hiện các yếu tố của quy định hợp đồng lao động tại Điều 13, sẽ được coi là hợp đồng lao động và hợp lệ để làm hồ sơ nhận gói hỗ trợ.

Ngoài ra, thời gian của hợp đồng lao động quy định tại Điều 33, Quyết định 23 cũng đã ghi rõ là cung cấp bản sao hợp đồng lao động có hiệu lực từ 1/1/2020 đến thời điểm nộp hồ sơ. Hạn cuối cùng nộp hồ sơ là ngày 31/1/2022./.

Ban Bạn đọc - Công tác viên