Điều kiện người nước ngoài được đứng tên trên Sổ đỏ tại Việt Nam

Điều kiện người nước ngoài được đứng tên trên Sổ đỏ tại Việt Nam

(ĐCSVN) - Tòa soạn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhận được câu hỏi của bạn đọc: Tại Việt Nam người nước ngoài có được đứng tên trên Sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, đất ở) không và cần phải đáp ứng điều kiện gì theo quy định của Việt Nam?
Hướng dẫn cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh
Hướng dẫn cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh
(ĐCSVN) - Tòa soạn Báo điện tử Đảng Cộng sản gần đây nhận được nhiều câu hỏi của bạn đọc xoay quanh vế đề: Quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh, cá...
Người bệnh được quyền giám sát cơ sở khám, chữa bệnh
Người bệnh được quyền giám sát cơ sở khám, chữa bệnh
(ĐCSVN) – Bạn đọc Hoàng Đức Vinh, địa chỉ ducvinh86xx@gmail.com hỏi: Người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh có thể tham gia ý kiến,...
5 địa điểm không được đăng ký thường trú mới
5 địa điểm không được đăng ký thường trú mới
(ĐCSVN) – Bạn đọc Nguyễn Anh Đức, địa chỉ tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương hỏi: Những địa điểm nào công dân sẽ không được đăng ký thường trú mới?