leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (Nguồn: baobacgiang.com.vn).

Thời gian qua, bạn đọc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi đến nhiều ý kiến thắc mắc đối với những vấn đề nảy sinh trong quá trình chứng thực giấy tờ, văn bản, gây thiệt hại đến tài sản thậm chí tới điều kiện tinh thần, sức khỏe của công dân. Do đó, để tránh những phát sinh, tranh chấp gây thiệt hại về tài sản, mất thời gian, công sức hoặc liên quan đến các vấn đề pháp luật khác thì công dân cần lưu ý tránh một số trường hợp không được chứng thực chữ ký trong các hoạt động giao dịch dân sự nói chung. Nội dung này được quy định tại Điều 25, Mục 3, Chương II, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, ngày 16 tháng 02 năm 2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Cụ thể như sau:

 Trường hợp không được chứng thực chữ ký:

 1. Tại thời điểm chứng thực, người yêu cầu chứng thực chữ ký không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình.

 2. Người yêu cầu chứng thực chữ ký xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu không còn giá trị sử dụng hoặc giả mạo.

 3. Giấy tờ, văn bản mà người yêu cầu chứng thực ký vào có nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 22 của Nghị định này.

 4. Giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch, trừ các trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 24 của Nghị định này hoặc trường hợp pháp luật có quy định khác./.

Ban Bạn đọc - Cộng tác viên