leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa: KC.

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 08 năm 2021 quy định về về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trong đó có quy định chu kỳ kiểm định (Phụ lục XI, Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).

 Cụ thể, Phụ lục XI quy định chu kỳ kiểm định với một số loại phương tiện:

- Đối với ô tô chở người các loại đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải, phương tiện sản xuất đến 07 năm, chu kỳ đầu là 30 tháng, chu kỳ định kỳ là 18 tháng.

- Đối với ô tô chở người các loại đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải, phương tiện sản xuất đến 05 năm chu kỳ đầu là 24 tháng, chu kỳ định kỳ là 12 tháng. Cùng loại phương tiện này nếu có cải tạo, chu kỳ đầu là 12 tháng, chu kỳ định kỳ là 06 tháng.

- Đối với ô tô chở người các loại trên 09 chỗ, phương tiện không cải tạo thì chu kỳ đầu là 18 tháng, chu kỳ định kỳ là 06 tháng; phương tiện có cải tạo thì chu kỳ đầu là 12 tháng, chu kỳ định kỳ là 06 tháng.

- Đối với ô tô tải các loại, ô tô chuyên dụng, ô tô đầu kéo, rơ moocs, sơ mi rơ moóc thì  ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất  đến 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất đến 12 năm thì chu kỳ đầu là 12 tháng, chu kỳ định kỳ là 12 tháng. Trường hợp có cải tạo, thì chu kỳ đầu là 12 tháng, chu kỳ định kỳ là 06 tháng.

 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021, thay thế Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ./.

 
Ban Bạn đọc - Cộng tác viên