Trả lời:

leftcenterrightdel
Có đất, không có nhà thì không thể đăng ký thường trú được. Ảnh MH

Tại Điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, l Khoản 1 Điều 5 Nghị định 62/2021 (Số: 62/2021/NĐ-CP, ngày 29/6/2021), quy định Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp và Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2021. 

1. Công dân khi đăng ký cư trú cần chứng minh chỗ ở hợp pháp bằng một trong các loại giấy tờ, tài liệu sau:

a) Giấy tờ, tài liệu chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc tài sản gắn liền với đất do cơ quan có thẩm quyền cấp (trong đó có thông tin về nhà ở);

b) Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối với trường hợp công trình phải cấp giấy phép xây dựng và đã xây dựng xong);

c) Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc giấy tờ về hóa giá thanh lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

d) Hợp đồng mua nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh việc đã bàn giao nhà ở, đã nhận nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây dựng để bán;

đ) Giấy tờ về mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận đổi nhà ở phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và nhà ở;

e) Giấy tờ về giao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, cấp nhà ở, đất ở cho cá nhân, hộ gia đình;

g) Giấy tờ của Tòa án hoặc cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết cho được sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật;

h) Giấy tờ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã về nhà ở, đất ở không có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nếu không có một trong các giấy tờ nêu trên;

l) Giấy tờ của cơ quan, tổ chức do thủ trưởng cơ quan, tổ chức ký tên, đóng dấu chứng minh về việc được cấp, sử dụng nhà ở, chuyển nhượng nhà ở, có nhà ở tạo lập trên đất do cơ quan, tổ chức giao đất để làm nhà ở (đối với nhà ở, đất thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức). 

Như vậy, trường hợp của bạn Thanh Hà chỉ có đất, không có nhà thì không thể đăng ký thường trú được. Bởi, hồ sơ đăng ký thường trú, người dân phải xuất trình giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp. Việc yêu cầu “chỗ ở hợp pháp” cho thấy địa chỉ đó phải ở được. Đồng thời, theo giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp nêu trên, tất cả đều phải là nhà ở (sổ đỏ phải có thông tin về nhà ở; Giấy phép xây dựng cũng phải đã xây dựng xong; Hợp đồng mua bán nhà ở...).

Ngoài ra, trường hợp khi không có thông tin nhà trên sổ đỏ thường xin xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc có nhà trên đất. Với giấy tờ này, người dân sẽ dễ dàng đăng ký thường trú tại địa chỉ đó./.

Ban Bạn đọc - Cộng tác viên