leftcenterrightdel
(Ảnh minh họa: Nguồn: thanhnien.vn).

Tại Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ có nêu các nội dung về chương trình đào tạo; hình thức và thời gian đào tạo;  đối tượng và điều kiện dự tuyển; tổ chức đào tạo cũng như những quy định khác của cơ sở đào tạo đối với học viên chương trình Thạc sĩ. Trong đó những nội dung liên quan có nêu quy định về trường hợp đề nghị chuyển chương trình đào tạo Thạc sĩ của học viên cũng như kèm theo những điều kiện bắt buộc mà học viên cần đáp ứng để thực hiện (Điều 14, Chương IV, Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT). Cụ thể như sau:

 Chuyển cơ sở đào tạo, chuyển nơi học và chuyển chương trình đào tạo

 1. Học viên được xét chuyển cơ sở đào tạo, chuyển nơi học và chuyển chương trình đào tạo nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

 a) Đạt điều kiện trúng tuyển của chương trình đào tạo xin chuyển đến và cơ sở đào tạo xin chuyển đến có đủ các điều kiện bảo đảm chất lượng, chưa vượt quá năng lực đào tạo đối với chương trình, ngành đào tạo đó theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 b) Được sự đồng ý của hiệu trưởng cơ sở đào tạo xin chuyển đi và cơ sở đào tạo xin chuyển đến đối với chuyển cơ sở đào tạo;

 c) Được sự đồng ý của thủ trưởng các đơn vị chuyên môn phụ trách chương trình, ngành đào tạo, người phụ trách phân hiệu (nơi chuyển đi và chuyển đến) và của hiệu trưởng cơ sở đào tạo đối với trường hợp chuyển nơi học và chuyển chương trình đào tạo trong cùng một cơ sở đào tạo;

 d) Còn đủ thời gian để hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy chế này và không đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

 2. Việc công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ đã tích lũy đối với học viên thuộc các trường hợp chuyển cơ sở đào tạo, chuyển chương trình đào tạo phải bảo đảm quy định tại Điều 4 Quy chế này.

 3. Quy chế của cơ sở đào tạo quy định chi tiết về điều kiện, quy trình và thủ tục chuyển cơ sở đào tạo, chuyển nơi học và chuyển chương trình đào tạo.

 Đối chiếu với các quy định nêu trên, bạn Lê Thị Thu Trang hoàn toàn có thể xem xét đề nghị chuyển chương trình đào tạo Thạc sĩ nếu đáp ứng các yêu cầu của cơ sở đào tạo. Trường hợp cần thiết, bạn có thể liên hệ cơ sở đào tạo hoặc cơ quan chuyên môn (Bộ Giáo dục và Đào tạo) để được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của bản thân./.

Ban Bạn đọc - Cộng tác viên