Trả lời:

Ngày 24/6/2021, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số: 05/2021/TT-BTP quy định hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành luật luật sư, nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật luật sư.

leftcenterrightdel
 Thông tư 05/2021 quy định giấy tờ chứng minh được miễn đào tạo nghề và miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư. (Ảnh: lsvn.vn)

 Về các loại giấy tờ chứng minh được miễn đào tạo nghề luật sư và miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư được quy định, tại Điều 4 Thông tư 05/2021 như sau:

Điều 4. Giấy tờ chứng minh được miễn đào tạo nghề luật sư và miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư

Giấy tờ chứng minh là người được miễn đào tạo nghề luật sư theo quy định tại Điều 13 của Luật Luật sư hoặc được miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 16 của Luật Luật sư bao gồm một trong các giấy tờ sau đây:

1. Bản sao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên hoặc Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Biên bản bầu thẩm phán của Hội đồng nhân dân đối với trường hợp thẩm phán do Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh bầu.

2. Bản sao Quyết định phong hàm Giáo sư, Phó Giáo sư chuyên ngành luật hoặc bản sao bằng tiến sỹ luật.

3. Bản sao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thẩm tra viên cao cấp ngành Tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát, thẩm tra viên chính ngành Tòa án, kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát hoặc Quyết định bổ nhiệm chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp, chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật.

4. Bản sao Quyết định tuyển dụng, hợp đồng làm việc trong lĩnh vực pháp luật.

5. Các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh là người được miễn đào tạo nghề luật sư; miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư.

So với quy định cũ (Thông tư 17/2011) thì Thông tư 05/2021 yêu cầu phải có quyết định bổ nhiệm lại để chứng minh là người được miễn đào tạo nghề luật sư và miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư.

Thông tư số 05/2021 có hiệu lực từ ngày 10/8/2021 và thay thế các Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011, Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp./.

Ban bạn đọc - Công tác viên