leftcenterrightdel
Ảnh hướng dẫn tủ tục xin trợ cấp gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng. Ảnh HC

Trả lời: Vừa qua Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19. Việc hỗ trợ các hộ kinh doanh cũng được quy định rất rõ tại quyết định này.

Qua đó, các đối tượng hộ kinh doanh muốn được hỗ trợ phải đủ các điều kiện sau:

1. Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

2. Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/05/2021 đến 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19. Mức hỗ trợ là 3 triệu đồng/hộ kinh doanh, theo phương thức chi trả một lần.

Về vấn đề thủ tục để nhận được khoản hỗ trợ trên, quyết định cũng ghi rõ: “Hộ kinh doanh gửi đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022”

Trong trường hợp này, nếu tiệm cắt tóc của bạn đọc vừa hỏi đáp ứng đủ các điều kiện trên thì có thể liên hệ với UBND phường để làm thủ tục nhận hỗ trợ./.

HC