Trả lời:

Mới đây, Bộ GTVT vừa có Quyết định 1570/QĐ-BGTVT, ngày 24/08/2021 về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 24/8/2021.

leftcenterrightdel
Kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh TS 

Cụ thể, hướng dẫn tạm thời này nhằm đảm bảo tính chủ động, thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện các giải pháp về phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương khi áp dụng các cấp độ phòng, chống dịch khác nhau theo quy định của pháp luật và Chỉ thị số 16/CT-TTg, các văn bản chỉ đạo khác của cấp có thẩm quyền.

Phạm vi của hướng dẫn áp dụng đối với hoạt động vận tải hàng hoá, vận chuyển công nhân, chuyên gia, người đi ra, vào hoặc đi qua các vùng có dịch. Đối với hoạt động vận chuyển thi hài trong vùng có dịch hoặc từ vùng có dịch ra các địa phương khác và ngược lại để hỏa táng hoặc an táng đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Đối với người trên phương tiện, khi hoạt động trên đường phải thực hiện các nội dung tại mục 2 chương II Phần 3, Quyết định 1570/QĐ-BGTVT như sau:

a) Tuân thủ đúng hành trình đã kê khai, giao nhận hàng hoá, nghỉ ngơi, tập kết phương tiện tại các điểm đã được xác định trong phương án tổ chức vận tải của đơn vị. Khi chuẩn bị hết thời hạn của Giấy xét nghiệm, người trên phương tiện đến cơ sở y tế hoặc đến chốt kiểm soát dịch (có tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2) gần nhất trên hành trình để thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 theo đúng quy định trước khi tiếp tục hành trình;

b) Trường hợp phương tiện có Giấy nhận diện nhưng có nội dung thực hiện không đúng với thông tin đã kê khai hoặc đã hết hiệu lực, thì phải gỡ bỏ Giấy nhận diện khỏi phương tiện;

c) Chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng về phòng, chống dịch Covid-19;

d) Đối với phương tiện có Giấy nhận diện: Lái xe phải thực hiện vận chuyển hàng hoá theo đúng các thông tin, hành trình vận tải đã lựa chọn; thực hiện vận chuyển, giao nhận hàng hoá đúng địa điểm;

đ) Đối với phương tiện không có Giấy nhận diện: Lái xe phải thực hiện theo hướng dẫn của lực lượng chức năng kiểm soát dịch tại địa phương phương tiện đang hoạt động; thực hiện vận chuyển, giao nhận hàng hoá đúng địa điểm.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT đề nghị  Bộ Y tế, Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan quan tâm phối hợp với Bộ GTVT, UBND cấp tỉnh tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tổ chức giao thông, kiểm soát dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải bằng xe ôtô theo lĩnh vực quản lý.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tổ chức công bố công khai, rộng rãi, kịp thời những thông tin về tổ chức giao thông, phân luồng giao thông, các quy định liên quan để doanh nghiệp và người dân được biết và thực hiện./.

Ban Bạn đọc - Cộng tác viên