leftcenterrightdel

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử 3 bị cáo trong vụ án sản xuất, lưu hành tiền giả diễn ra trên địa bàn quận Hoàng Mai. (Nguồn: hanoimoi.com.vn).  

Bộ luật Hình sự 2015 đã quy định rõ các hành vi phạm tội, tương ứng với đó là các mức xử lý cụ thể. Trong đó, khi xác định rõ, đầy đủ hành vi vi phạm của đối tượng làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, cụ thể là tiền Việt Nam đồng sẽ chịu mức xử lý từ những mức như: phạt cải tạo không giam giữ, phạt tù tối đa là mức chung thân …. Đồng thời, người phạm tội có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản (Điều 207, Mục 2, Chương XVIII, Bộ luật Hình sự 2015. Cụ thể như sau:

 Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả

 1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

 2. Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.

 3. Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 50.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

 4. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.

 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

 Như vậy, đối chiếu các quy định nêu trên, đối tượng làm giả tiền hoàn toàn có thể bị xem xét xử lý hình sự tương đương với hậu quả do mình gây ra đối với xã hội. Mức xử lý hình sự cao nhất đối với hành vi này là án tù chung thân./.

Ban Bạn đọc - Cộng tác viên