leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. (Nguồn: nld.com.vn)

Tại Khoản 9, Điều 123, Chương IX, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

"Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

 Ngoài ra, theo Khoản 3, Điều 168, Chương XII, Bộ luật Lao động 2019, đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức người sử dụng lao động đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp".

 Như vậy, trong trường hợp này, bà Nguyễn Thị Tâm là lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu thì không phải đóng BXHH bắt buộc. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải trả thêm cho bà một khoản tiền tương đương với mức doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật./.

Ban Bạn đọc - Cộng tác viên