leftcenterrightdel

 TP Hà Nội sẽ hỗ trợ giá nước sinh hoạt cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

trong vòng 04 tháng. (Nguồn: tuoitrethudo.com.vn).

Theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của HDND TP Hà Nội về hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021 trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 sẽ có các đối tượng được hỗ trợ tiền nước sạch như cơ sở cách ly, khám chữa bệnh tập trung bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố; hộ dân sử dụng nước thuộc hộ nghèo … tương ứng với đó là các mức hỗ trợ 100%; 15%, thời gian hỗ trợ gồm 04 tháng (điều 1, Nghị quyết số 16/NQ-HĐND). Cụ thể như sau:

 Hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021 trong điều kiện bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 như sau:

 1. Đối tượng và mức hỗ trợ

 a) Hỗ trợ 100% tiền nước sạch cho các trường hợp sau:

 - Các cơ sở cách ly, khám chữa tập trung bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn Thành phố;

 - Các hộ dân sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo ở mức sinh hoạt 1 (tối đa là 10 mét khối nước/hộ dân theo giá nước sạch mức sinh hoạt 1 tại Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội).

 b) Hỗ trợ 15% trên tổng hóa đơn tiền nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt phải trả của các hộ dân (ngoài các đối tượng nêu tại mục a khoản này).

 2. Thời gian thực hiện: các tháng 9, 10, 11, 12 năm 2021.

 3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách cấp Thành phố.

 4. Phương thức hỗ trợ: Thành phố thực hiện hỗ trợ thông qua các đơn vị cấp nước để giảm trực tiếp tiền nước xác định theo hóa đơn của người sử dụng nước thuộc phạm vi cấp nước của từng đơn vị.

 Như vậy, trên cơ sở quy định hỗ trợ nêu trên, đối chiếu với điều kiện thực tế của mình, anh Nguyễn Văn Hoàng sẽ nắm được mình có thuộc đối tượng được hỗ trợ miễn, giảm tiền nước sạch. Trường hợp thuộc đối tượng được hỗ trợ, anh Hoàng có thể liên hệ cơ quan chính quyền địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

Ban Bạn đọc - Cộng tác viên