leftcenterrightdel
Người mua nhà xã hội sẽ không còn là đối tượng được vay vốn. Ảnh HC

Trả lời: Tại Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội đã quy định rõ những đối tượng được áp dụng vay vốn. Trong đó, Đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở cũng là đối tượng được vay vốn.

Tuy nhiên, mới đây Ngân hàng Nhà nước đã đã thông báo lấy ý kiến Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015. Trong dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2015 (Dự thảo sửa đổi Thông tư 15/2015), đối tượng cá nhân mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đã bị loại bỏ.

Lý giải về điều này, Ngân hàng Nhà nước cho biết, nguyên nhân sửa đổi là do Luật Nhà ở quy định các chính sách hỗ trợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

Còn tại tổ chức tín dụng được chỉ định chỉ có chính sách hỗ trợ để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, không có chính sách hỗ trợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Như vậy, người dân muốn mua nhà ở xã hội chỉ còn phương án tới Ngân hàng chính sách xã hội vay vốn ưu đãi với lãi suất 4,8%/năm. Tuy nhiên, theo quy định người dân muốn vay tại ngân hàng Chính sách xã hội để mua nhà ở xã hội buộc phải gửi tiết kiệm đủ 12 tháng mới đủ điều kiện vay.

Về điều khoản sửa đổi cũng như lý giải của NHNN về việc loại bỏ đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, có một số chuyên gia cho rằng, trong Luật Nhà ở 2014 không hề cấm cho vay ưu đãi đối với các đối tượng được quy định. Đề xuất này của NHNN vừa không phù hợp với một số quy định của Luật Nhà ở 2014, vừa không phù hợp với Khoản 4 Điều 16 Nghị định 100/2015 và Khoản 4 Điều 16 Nghị định 100/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định 49/2021 ngày 1/4/2021).

Hiện tại dự thảo trên mới chỉ được đưa ra để lấy ý kiến chưa ban hành chính thức. Xung quanh luật sửa đổi vẫn còn nhiều những ý kiến trái chiều. Vì vậy, người dân có ý định mua nhà ở xã hội nên thường xuyên theo dõi cập nhật thêm các thông tin liên quan đến luật sửa đổi để lên kế hoạch cho phù hợp./.

HC