leftcenterrightdel
Lễ kết nạp đảng viên ở huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Tráng Seo Sử) 

Trả lời:

Nội dung câu hỏi của bạn Lý Văn Sinh được nêu tại Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương “Quy định thi hành Điều lệ Đảng”. Cụ thể, Điều 1 Quy định số 29-QĐ/TW nêu rõ:

1- Điều 1 (Khoản 2): Tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng

1.1- Về tuổi đời

a) Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng).

b) Việc kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi do cấp ủy trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

1.2- Về trình độ học vấn

a) Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.

b) Học vấn của người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và những trường hợp cụ thể khác do yêu cầu phát triển đảng mà không bảo đảm được quy định chung thì thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Bí thư.

Căn cứ vào những quy định nêu trên, với trường hợp của bạn Lý Văn Sinh 20 tuổi, đã học xong bậc Trung học cơ sở (có bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở) là đủ điều kiện về tuổi đời và trình độ học vấn để được xem xét kết nạp vào Đảng./.

Ban Bạn đọc