leftcenterrightdel

Một buổi tiếp công dân tại cơ quan Thanh tra tỉnh Phú Thọ. (Nguồn: vov.vn).

Trả lời:

Ngày 30/9/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-TTCP quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra.

 Theo đó, danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ gồm:

 - Vị trí làm công tác thanh tra.

 - Vị trí làm công tác tiếp công dân.

 - Vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 - Vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng.

 - Vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra.

 - Vị trí làm công tác khác được quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

 Bên cạnh đó, quy định danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương gồm:

 - Vị trí làm công tác thanh tra.

 - Vị trí làm công tác tiếp công dân.

 - Vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 - Vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng.

 - Vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Thông tư này là từ đủ 03 năm đến 05 năm.

Thông tư số 03/2021/TT-TTCP có hiệu lực từ ngày 20/11/2021 và thay thế Thông tư số 10/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014./.

Ban Bạn đọc - Cộng tác viên