leftcenterrightdel

Người dân Long An gặp khó khăn bởi dịch COVID-19 nhận tiền hỗ trợ (Ảnh: Sơn Lâm).

Nội dung bạn Trịnh Văn Giang hỏi quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong đó có quy định cụ thể, chi tiết về mốc thời gian để công dân nộp hồ sơ đề nghị nhận tiền hỗ trợ COVID-19 (Mục II). Cụ thể:

 (1) Đối với người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

 Hạn cuối nộp hồ sơ: Chậm nhất đến hết ngày 30/06/2022.

 (2) Đối với người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

 Hạn cuối nộp hồ sơ: Chậm nhất đến hết ngày 30/06/2022.

 (3) Đối với NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương:

 Hạn cuối nộp hồ sơ: Chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022.

 (4) Đối với NLĐ ngừng việc

 Hạn cuối nộp hồ sơ: Chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022.

 (5)  Đối với NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

 Hạn cuối nộp hồ sơ: Chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022.

 (6) Đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế

 Hạn cuối nộp hồ sơ: Chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022.

 (7) Đối với viên chức hoạt động nghệ thuật

 Hạn cuối nộp hồ sơ: Chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022.

 8) Đối với hướng dẫn viên du lịch

 Hạn cuối nộp hồ sơ: Chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022.

 (9)  Đối với hộ kinh doanh

 Hạn cuối nộp hồ sơ: Chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022./.

Ban Bạn đọc - Cộng tác viên