leftcenterrightdel

Người lao động ngừng việc, gặp khó khăn do đại dịch nhận kinh phí hỗ trợ.

(Ảnh: Thu Cúc).

Tại Điều 17, Chương V, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 có nêu những điều kiện để người lao động ngừng việc được hưởng chính sách hỗ trợ. Theo đó, người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

 1. Làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

 2. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng trước liền kề tháng người lao động ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động.

 Trong khi đó, tại Điều 20, Chương V, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg có quy định về hồ sơ thủ tục và trình tự thực hiện để người lao động ngừng việc được nhận hỗ trợ. Trường hợp này, cách thức thực hiện như sau:

 - Người sử dụng lao động đề nghị cơ quan BHXH xác nhận người lao động đang tham gia BHXH. Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan BHXH xác nhận việc tham gia BHXH của người lao động.

 - Người sử dụng lao động gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 19 Quyết định này đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2022.

 - Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND cấp huyện thẩm định, trình UBND cấp tỉnh.

 - Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, UBND cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 - Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của UBND cấp tỉnh, người sử dụng lao động thực hiện chi trả cho người lao động.

 Như vậy, khi đáp ứng các điều kiện và nắm được hồ sơ thủ tục và trình tự thực hiện, bạn Nguyễn Thị Trâm có thể gửi hồ sơ đến UBND cấp quận, huyện hoặc nộp trực tuyến qua hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia để được hướng dẫn thực hiện./.

Ban Bạn đọc - Cộng tác viên