Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet).


Trả lời:

 

Nội dung câu hỏi của bạn Lê Văn Đông được quy định tại Điều 93, Điều 94 Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Cụ thể:

 

Điều 93. Biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

1. Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm pháp luật quy định tại Điều 94 của Luật này để lao động, học văn hoá, học nghề, sinh hoạt dưới sự quản lý của cơ sở giáo dục bắt buộc.

2. Thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc từ 06 tháng đến 24 tháng.

 

Điều 94. Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

1. Đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là người thực hiện hành vi xâm phạm tài sản của tổ chức trong nước hoặc nước ngoài; tài sản, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân, của người nước ngoài; vi phạm trật tự, an toàn xã hội 02 lần trở lên trong 06 tháng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú ổn định.

2. Không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với các trường hợp sau đây:

a) Người không có năng lực trách nhiệm hành chính;

b) Người chưa đủ 18 tuổi;

c) Nữ trên 55 tuổi, nam trên 60 tuổi;

d) Người đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện;

đ) Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.

 

Căn cứ vào những nội dung quy định nói trên, em gái bạn Lê Văn Đông tuy có hành vi xâm hại sức khỏe của một người hàng xóm (chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự) nhưng do đang nuôi con nhỏ 16 tháng tuổi (dưới 36 tháng tuổi) nên sẽ không bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Tuy nhiên, cần có xác nhận của UBND cấp xã nơi em gái bạn đang cư trú đối với việc đang nuôi con nhỏ 16 tháng tuổi. Đó là cơ sở để áp dụng quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 94 Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp của em gái bạn./.

Ban Bạn đọc