BHXH tỉnh Tuyên Quang triển khai, thực hiện nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết

Chủ nhật, 25/02/2024 15:15
(ĐCSVN) - Thực hiện Công văn số 571/UBND-TH ngày 19/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. BHXH tỉnh Tuyên Quang ban hành Công văn số 296/BHXH-VP ngày 23/02/2024 về việc thực hiện Văn bản số 571/UBND-TH của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-CP và Chỉ thị số 06/CT-TTg.
BHXH tỉnh Tuyên Quang triển khai, thực hiện nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết  (Ảnh mimnh họa) 

Để kịp thời triển khai, thực hiện nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Giám đốc BHXH tỉnh yêu cầu các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện thực hiện một số nội dung công việc như sau:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ các nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2024 và Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 15/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024.

2. Các đơn vị tập trung xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ tết; không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi…lãnh đạo BHXH tỉnh và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

3. Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 38/QĐ-BHXH ngày 17/02/2024 của Giám đốc BHXH tỉnh; Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 07/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024; Quyết định số 202/KH-BHXH ngày 19/02/2024 của BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ; Thông báo Kết luận số 266/TB-BHXH ngày 20/02/2024 của Giám đốc BHXH tỉnh Tuyên Quang tại cuộc họp cán bộ chủ chốt triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 15/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024.

4. Thường xuyên rà soát, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo từng tháng, quý để tập trung chỉ đạo giải quyết gắn với tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhất là đối với những nội dung công việc còn vướng mắc, phát sinh.

5. Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công sửa chữa trụ sở BHXH tỉnh và xây dựng trụ sở BHXH huyện Chiêm Hóa. Tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ tài chính kế toán năm 2024 theo chỉ đạo của Ngành. Triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên năm 2024 cắt giảm, tiết kiệm 5% ngay từ đầu năm dự toán chi thường xuyên so với dự toán được giao.

6. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện của tỉnh, của Ngành năm 2024. Thực hiện nghiêm quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh lây truyền qua đường hô hấp.

 7. Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Tập trung đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 đảm bảo đúng lộ trình, tiến độ đề ra theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và BHXH Việt Nam.

8. Triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024 và các cuộc thanh tra đột xuất. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

9. Tập trung đẩy mạnh ngay từ đầu năm công tác thông tin, tuyên truyền; đặc biệt tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2025). Tăng cường tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử BHXH tỉnh, zalo, Fanpage BHXH tỉnh về mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT để truyền cảm hứng, tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp. Đấu tranh có hiệu quả, phản bác các thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng.

10. Giao Văn phòng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của BHXH tỉnh tại văn bản này.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực