Triển khai gia hạn thẻ BHYT qua hình thức thu trực tuyến

Triển khai gia hạn thẻ BHYT qua hình thức thu trực tuyến

(ĐCSVN) - Với sứ mệnh phục vụ cộng đồng của doanh nghiệp Bưu chính Quốc gia số 1 Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã huy động toàn bộ CBCNV, người lao động khẩn trương thực hiện tuyên truyền, tạo Group trên các ứng dụng công nghệ giữa nhân viên bưu điện với khách hàng về việc đăng ký gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế trực tuyến qua kênh bưu điện.
Hướng dẫn cách đăng ký online nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng cá nhân
Hướng dẫn cách đăng ký online nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng cá nhân
(ĐCSVN)- Người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), đặc biệt là chế độ hưu trí có thể đăng ký thay đổi hình thức nhận chế độ BHXH từ tiền mặt sang...
Hướng dẫn thay đổi thông tin giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan Bảo hiểm xã hội
Hướng dẫn thay đổi thông tin giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan Bảo hiểm xã hội
(ĐCSVN) - Các thông tin có thể thay đổi trên Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam gồm: Họ tên, giới tính, ngày sinh, số CCCD/CMND/Hộ...
Tiếp tục chi trả gộp lương hưu,trợ cấp bảo hiểm xã hội
Tiếp tục chi trả gộp lương hưu,trợ cấp bảo hiểm xã hội
(ĐCSVN) - Các địa phương xây dựng phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người hưởng nhận bằng tiền mặt đảm bảo an...