Quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo luật định

Quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo luật định

(ĐCSVN) - Pháp luật hiện hành về bảo hiểm xã hội (BHXH) quy định việc quản lý và sử dụng các quỹ BHXH phải đảm bảo các nguyên tắc về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, việc hưởng các chế độ BHXH phải căn cứ trên cơ sở đóng góp vào các quỹ BHXH (bao gồm mức đóng và thời gian đóng) và có sự chia sẻ giữa những người tham gia BHXH.
BHYT vẫn chi trả các xét nghiệm ở cơ sở khác chuyển lên
BHYT vẫn chi trả các xét nghiệm ở cơ sở khác chuyển lên
(ĐCSVN)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, có hiệu lực thi...
Giải pháp phát triển đối tượng BHYT HSSV năm học 2018-2019
Giải pháp phát triển đối tượng BHYT HSSV năm học 2018-2019
(ĐSCVN)- Năm học mới 2018-2019 đã bắt đầu, để thực hiện mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT trong năm 2018 và duy trì tỷ lệ bền vững, BHXH Việt Nam yêu...
Chi trả BHYT mức kỷ lục 2,8 tỷ đồng cho bệnh nhân ở Lạng Sơn
Chi trả BHYT mức kỷ lục 2,8 tỷ đồng cho bệnh nhân ở Lạng Sơn
(ĐCSVN)- Trong 6 tháng đầu năm 2018, hệ thống giám định của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận 83,82 triệu lượt khám chữa bệnh với chi phí đề nghị thanh toán...