9 nhóm thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

9 nhóm thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

(ĐCSVN) - Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm là cơ sở dữ liệu của Chính phủ được xây dựng thống nhất trên toàn quốc, dùng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin về bảo hiểm phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu chính đáng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Hưng Yên gửi tới sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về BHXH tự nguyện
Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Hưng Yên gửi tới sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về BHXH tự nguyện
(ĐCSVN)- Cử tri Hưng Yên kiến nghị: Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự...
Cử tri hoan nghênh sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh
Cử tri hoan nghênh sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh
(ĐCSVN) - Cử tri đánh giá cao BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Y tế thống nhất thí điểm sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID- BHXH số cho người dân...
Các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh BHYT đúng tuyến từ 01 3 2021
Các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh BHYT đúng tuyến từ 01/3/2021
(ĐCSVN) - Theo quy định tại Điều 6, Thông tư số 30/2020/TT-BYT của Bộ Y tế quy định 08 trường hợp khám bệnh, chữa bệnh BHYT đúng tuyến có hiệu lực từ...