BHXH tỉnh Quảng Bình: Chương trình hành động gồm 8 nhóm giải pháp

Thứ sáu, 07/06/2024 19:55
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Quyết định số 1186/QĐ-BHXH về Chương trình hành động của BHXH tỉnh Quảng Bình thực hiện Chương trình hành động số 883-CTr/BCSĐ ngày 14/5/2024 của Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam.
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh (áo xanh) kiểm tra việc tiếp đón người bệnh đăng ký KCB BHYT bằng CCCD gắn chip tích hợp sinh trắc tại BVĐK TP.Đồng Hới 

Mục tiêu chung Chương trình hành động của BHXH tỉnh để triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ Chương trình hành động số 883-CTr/BCSĐ của Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam nhằm xây dựng, phát triển BHXH tỉnh theo định hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Từng bước đề xuất xây dựng hoàn thiện chính sách theo hướng mở rộng bền vững diện bao phủ BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân theo đúng quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng; tiếp tục nghiên cứu đề xuất BHXH Việt Nam cải tiến quy trình nghiệp vụ thu, giải quyết, chi trả các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, BHYT; liên thông dữ liệu với các Sở, ngành, sẵn sàng kết nối với cơ chế một cửa quốc gia; liên thông dữ liệu nghiệp vụ quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ BHXH, khám chữa bệnh BHYT; nghiên cứu, đề xuất BHXH Việt Nam quy định để thực hiện dần thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT bản giấy bằng bản điện tử; đề xuất BHXH Việt Nam mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến và phục vụ yêu cầu ngày càng cao của cơ quan, tổ chức, người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, tăng mức độ hài lòng của người tham gia BHXH, BHYT.

Chương trình hành động đề ra 8 nhóm giải pháp cần phải tập trung triển khai thực hiện, đó là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN; Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và các chính sách, pháp luật khác có liên quan; Sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh dựa trên quy định, hướng dẫn của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, hiện đạo hoá BHXH tỉnh; Rà soát, đề xuất BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định quản lý, quy trình nghiệp vụ thu - chi và giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN; Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện BHXH, BHYT, BHTN trình cấp có thẩm quyền ban hành; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; Tham mưu, đề xuất các cấp ủy đảng, cơ quan có thẩm quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Giám đốc BHXH tỉnh giao Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ và Giám đốc BHXH các huyện, thị xã tổ chức thực hiện và cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị; tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan của Chương trình hành động./.

Đinh Thái Quang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực