Đồng Nai: Chuyển đổi số tạo ra nhiều giá trị phục vụ người dân, doanh nghiệp

Chủ nhật, 04/02/2024 16:14
(ĐCSVN) - Việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thể hiện quyết tâm chính trị cao, với ý nghĩa rất lớn. Bám sát các nhiệm vụ tại Đề án 06, Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh Đồng Nai, BHXH tỉnh đã chủ động xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động triển khai Đề án 06 năm 2023 và các năm tiếp theo,
Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai Phạm Minh Thành 

Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 06/QĐ-TTg ban hành Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Đây là Đề án quan trọng nhằm phát huy hơn nữa vị trí, vai trò của cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, góp phần xây dựng chuyển đổi số quốc gia. Nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai (10/10 - 15/10/2023), chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm Minh Thành, Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai về công tác Chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 tại địa phương.

Phóng viên: Thời gian qua, cùng với cả hệ thống chính trị, BHXH Việt Nam đã tập trung nguồn lực, quyết liệt triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong công tác Chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 của Chính phủ. BHXH tỉnh Đồng Nai đã và đang tổ chức thực hiện như thế nào để triển khai hiệu quả Đề án này tại địa phương, thưa Ông?

Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai Phạm Minh Thành:  Công tác chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 của Chính phủ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân, tăng cường hiệu quả quản lý của Ngành, góp phần củng cố và nâng cao các chỉ số về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Việc triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thể hiện quyết tâm chính trị cao, với ý nghĩa rất lớn. Bám sát các nhiệm vụ tại Đề án 06, Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh Đồng Nai, BHXH tỉnh đã chủ động xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động triển khai Đề án 06 năm 2023 và các năm tiếp theo, đồng thời ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác triển khai Đề án 06, trong đó Giám đốc BHXH tỉnh làm Tổ trưởng, Phó Giám đốc phụ trách công nghệ thông tin làm Tổ phó thường trực, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc là thành viên; chủ động bố trí nguồn nhân lực, trang thiết bị để thực hiện Đề án 06 đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh thường xuyên đôn đốc triển khai rà soát, làm sạch thông tin người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là phối hợp rất chặt chẽ với Công an tỉnh và Sở Tư pháp trong triển khai thực hiện Đề án 06. Kịp thời tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai theo từng giai đoạn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề ra giải pháp để đạt hiệu quả cao nhất.

Tính đến ngày 30/9/2023, việc đồng bộ thông tin nhân khẩu có trong CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau: Số người đã đồng bộ/tổng số nhân khẩu cần đồng bộ là 2.505.076/ 2.666.677người (đạt tỷ lệ 94%). Trong năm 2023, phấn đấu 100% người tham gia BHXH, BHYT được xác thực với CSDL quốc gia về dân cư.

Phóng viên:  BHXH Việt Nam đã ban hành quy trình liên thông điện tử giải quyết nhóm thủ tục hành chính “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng”. Ông có thể cho biết tình hình triển khai thực hiện hai nhóm Dịch vụ công liên thông này tại Đồng Nai như thế nào, thưa Ông?

Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai Phạm Minh Thành: Ngay khi tiếp nhận chỉ đạo của BHXH Việt Nam về triển khai thực hiện hai nhóm Dịch vụ công (DVC) liên thông này, chúng tôi rất phấn khởi vì đây là hai nhóm DVC phục vụ trực tiếp cho người lao động, người tham gia BHXH, BHYT, người dân trên địa bàn và cho sự quản lý của ngành BHXH.

Việc triển khai quy trình liên thông điện tử giải quyết nhóm TTHC “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi” giúp cho việc giải quyết hồ sơ kịp thời, đảm bảo được quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăm sóc sức khỏe đối với trẻ em.

Đối với nhóm TTHC “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng”, cơ quan BHXH cần phải kịp thời chi trả cho đối tượng thụ hưởng chế độ BHXH khi thân nhân qua đời, góp phần giúp công tác quản lý chi trả được kịp thời, hạn chế được sai sót do chi sai, chi trùng.

Để chuẩn bị cho việc triển khai phần mềm liên thông 02 nhóm TTHC nói trên, ngay sau khi ban hành Quyết định triển khai thực hiện, ngành BHXH đã khẩn trương tổ chức hội nghị trực tuyến Tập huấn, triển khai thực hiện hai nhóm TTHC liên thông, thiết lập quy trình tiếp nhận hồ sơ 02 nhóm TTHC liên thông trên phần mềm quản lý của Ngành từ  ngày 01/7/2023 sẵn sàng cho việc tiếp nhận và xử lý các hồ sơ. Cùng với đó, BHXH tỉnh ký Quy chế phối hợp với Sở Tư pháp về việc thực hiện liên thông TTHC đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp với ngành Y tế chỉ đạo các cơ sở KCB trên toàn tỉnh liên thông dữ liệu có ký số của Giấy chứng sinh, Giấy báo tử cấp tại cơ sở KCB qua Cổng Giám định BHYT để làm cơ sở cho người dân thực hiện 02 nhóm Dịch vụ công trực tuyến liên quan đến khai sinh, khai tử.

Theo thống kê, từ ngày 10/7 đến ngày 09/10/2023, BHXH Đồng Nai đã tiếp nhận và xử lý 3.578 hồ sơ qua Dịch vụ công liên thông.

Phóng viên: Việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ đã và đang mang lại nhiều tiện ích cho người tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT; trong đó có việc thay thế thẻ BHYT giấy trong khám chữa bệnh. Sau hơn 01 năm triển khai thí điểm khám, chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp. Đến nay, kết quả triển khai thực hiện tại Đồng Nai như thế nào, thưa Ông:

Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai Phạm Minh Thành: Đây là một trong những nội dung được Tổ công tác triển khai Đề án 06 chỉ đạo rất quyết liệt. Tại Đồng Nai, việc sử dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp để đi khám, chữa bệnh (KCB) BHYT thay thế thẻ BHYT giấy đã được triển khai tại các cơ sở y tế từ tháng 03/2022. Chúng tôi đẩy mạnh phối hợp với ngành Công an, đồng bộ với CSDL quốc gia về dân cư và hướng dẫn cho người tham gia BHXH, BHYT sử dụng CCCD gắn chíp để phục vụ cho việc đi KCB BHYT một cách thuận lợi. Nếu như sử dụng thẻ BHYT giấy dễ bị hỏng, rách, thì khi sử dụng CCCD gắn chíp có tích hợp đầy đủ thông tin, người dân sẽ giảm tối đa được thời gian, thủ tục khi đi KCB, quy trình đăng ký KCB được nhanh chóng và thuận tiện vì chỉ cần quét mã vạch sẽ đưa dữ liệu của người có thẻ BHYT khai báo trên hệ thống để thực hiện việc chăm sóc sức khỏe. Hơn nữa, dữ liệu của những lần đi KCB trước đều được lưu trong hệ thống để phục vụ cho những lần KCB tiếp theo, đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe cho người lao động, người dân. Như vậy, việc sử dụng thẻ CCCD gắn chíp thay thế cho thẻ BHYT giấy khi đi khám, chữa bệnh đã mang lại nhiều tiện ích cho cả cơ sở khám chữa bệnh và người có thẻ BHYT.

Tính đến ngày 30/9/2023, toàn tỉnh đã có 260/260 cơ sở KCB triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp (đạt tỷ lệ 100%), với 863.612 lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD gắn chíp thành công, phục vụ làm thủ tục KCB BHYT. Số lượng số ĐDCN/CCCD được đồng bộ với thẻ BHYT còn hiệu lực để đi KCB bằng CCCD trên địa bàn tỉnh là 2.466.408 người.

Phóng viên: Xin Ông cho biết, BHXH tỉnh Đồng Nai đã có những hoạt động truyền thông như thế nào để lan tỏa ý nghĩa Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Tuần lễ Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai năm 2023 trong toàn Ngành, thưa Ông?

Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai Phạm Minh Thành: Thực hiện Kế hoạch của BHXH Việt Nam về truyền thông “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, và Kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai về Tổ chức Tuần lễ Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai năm 2023, BHXH tỉnh đã ban hành văn bản gửi các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh truyền thông Đề án 06 và công tác chuyển đổi số của Ngành. Đồng thời triển khai, phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động… tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Ngành và xã hội. Qua đó, công chức, viên chức toàn Ngành nắm rõ chiến lược quốc gia trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, chính quyền số; yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ và quyết tâm thực hiện thành công Kế hoạch chuyển đổi số của Ngành và của tỉnh Đồng Nai năm 2023.

Đặc biệt, hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai năm 2023 (từ ngày 10-15/10/2023), BHXH tỉnh tổ chức Gian hàng tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số nhằm nâng cao nhận thức của người lao động, người dân về chính sách BHXH, BHYT, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID, tạo điều kiện cho người tham gia BHXH, BHYT tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, BHXH tỉnh đẩy mạnh truyền thông trên môi trường Internet, mạng xã hội thông qua 3 “kênh” Zalo, Fanpage và Website của BHXH tỉnh; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng chuyên đề, viết tin, bài, phóng sự…truyền thông về chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp khi tham gia BHXH, BHYT…

Phóng viên: Để tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 và Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo, trong thời gian tới, BHXH tỉnh Đồng Nai cần thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa Ông?

Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai Phạm Minh Thành: Việc triển khai thực hiện Đề án 06 được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh Đồng Nai, sự phối hợp tốt giữa các cơ quan, ban, ngành, đặc biệt là cơ quan Công an giúp cho việc đồng bộ, xác thực giữa CSDLQG về bảo hiểm và CSDLQG về dân cư thời gian qua đạt kết quả nhất định. BHXH tỉnh xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần đẩy mạnh việc cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung và tại BHXH tỉnh nói riêng. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng lao động, người lao động tham gia BHXH, BHYT, người thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN giao dịch với cơ quan BHXH, nâng cao hiệu quả xử lý công việc của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Để tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, làm giàu CSDL quốc gia về bảo hiểm, mở rộng việc kết nối, chia sẻ với các tổ chức, cá nhân theo quy định. Đặc biệt tập trung vào chia sẻ dữ liệu mở để phát triển kinh tế số, xã hội số; tiếp tục triển khai 02 nhóm TTHC liên thông trên phạm vi toàn tỉnh; rà soát, cập nhật, xác thực thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN với CSDL quốc gia về dân cư, đảm bảo 100% người tham gia được xác thực thông tin với CSDL quốc gia về dân cư.

Song song với đó, tiếp tục triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, trong quá trình giải quyết TTHC; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định. Rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa. Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trên CCCD gắn chíp và CSDL quốc gia về dân cư trong KCB BHYT và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC của ngành BHXH.

Đồng thời, đẩy mạnh việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân; nghiên cứu ứng dụng CCCD gắn chíp trong chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội. Tiếp tục triển khai kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia để triển khai sử dụng tài khoản định danh do Bộ Công an cấp đáp ứng yêu cầu tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử.Tiếp tục triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của ngành BHXH năm 2023 và những năm tiếp theo...

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Ông./.

Hồ Tú

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực