Quảng Trị: Đưa chỉ tiêu tham gia bảo hiểm vào Nghị quyết của cấp ủy các cấp

Thứ sáu, 08/12/2023 16:46
(ĐCSVN) - Nhằm nâng cao tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, UBND tỉnh Quảng Trị giao BHXH tỉnh và các Sở, ngành liên quan tham mưu đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT vào Nghị quyết của cấp ủy các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, giải pháp, triển khai, đôn đốc thực hiện, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.
Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện Triệu Phong triển khai nhiệm vụ năm 2023: Ảnh - Nguyễn Đức 

Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Trị vừa có Công văn số 6389/UBND-KGVX gửi các Sở, Ban ngành cấp tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Nhằm nâng cao tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, UBND tỉnh Quảng Trị giao BHXH tỉnh và các Sở, ngành liên quan tham mưu đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT vào Nghị quyết của cấp ủy các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, giải pháp, triển khai, đôn đốc thực hiện, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Đặc biệt, UBND tỉnh chỉ đạo BHXH tỉnh Quảng Trị và các Sở, ngành liên quan triển khai nhiều giải pháp nhằm kiên quyết xử lý đối với các đơn vị SDLĐ chậm đóng, trốn đóng, trục lợi BHXH, BHYT theo quy định. Trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu việc không xem xét hồ sơ tham gia đấu thầu các dự án đầu tư công đối với các đơn vị SDLĐ trốn đóng BHXH, BHYT. Sở Nội vụ tham mưu việc không khen thưởng, vinh danh các đơn vị có hành vị chậm đóng, trốn đóng, lạm dụng và trục lợi BHXH, BHYT.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng địa phương đẩy mạnh việc tuyên tuyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; công khai rộng rãi các đơn vị trốn đóng BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở KCB BHYT tiếp tục nâng cao chất lượng KCB; tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh việc sử dụng căn cước công dân gắn chíp và hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID-BHXH số thay cho thẻ BHYT giấy khi đi KCB BHYT.

Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ thêm mức đóng BHYT hộ gia đình cho người dân, nhất là người dân mới thoát nghèo, người dân tại các xã mới đạt chuẩn nông thôn mới có hoàn cảnh khó khăn nhằm mở rộng và duy trì người tham gia BHYT.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao hằng năm về số người tham gia BHXH, BHTN và chỉ tiêu bao phủ BHYT trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo Thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp xã; giao chỉ tiêu BHXH, BHYT cho từng xã, phường, thị trấn và các thôn, bản, tổ dân phố để triển khai thực hiện.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, LĐLĐ tỉnh và các tổ chức đoàn thể tăng cường chức năng giám sát, tuyên truyền vận động các đơn vị SDLĐ, NLĐ và Nhân dân thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. 

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm huy động sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho NLĐ và Nhân dân trên địa bàn.

Nguyễn Đức

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực