BHXH TP Hà Nội phát động phong trào thi đua năm 2024

Thứ hai, 11/03/2024 10:53
(ĐCSVN) - Giám đốc BHXH Thành phố Hà Nội phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Công chức, viên chức, người lao động Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao về công tác thu, giảm số tiền chậm đóng và phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT năm 2024”

Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 947/BHXH-TCCB về việc phát động phong trào thi đua trong công tác thu, giảm số tiền chậm đóng và phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT năm 2024.

Ảnh minh họa 

Theo đó, đến hết ngày 31/12/2024, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT: tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,5% dân số; số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 45% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHXH tự nguyện chiếm 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 40% lực lượng lao động trong độ tuổi; chỉ tiêu về thu BHXH, BHTN, BHYT đạt và vượt kế hoạch được giao và giảm tỷ lệ số tiền chậm đóng, BHXH, BHTN, BHYT thấp hơn năm 2023.

Đối tượng thi đua là các tập thể, cá nhân thuộc BHXH Thành phố.

Thời gian thi đua: Từ tháng 3 đến hết tháng 12 năm 2024 (kết thúc PTTĐ bình xét khen thưởng theo kết quả thực hiện cả năm 2024). 

Công văn nêu rõ, căn cứ kết quả hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tập thể, cá nhân thuộc các đơn vị hàng quý và cả năm 2024, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Thành phố xem xét, lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để trình BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH Thành phố biểu dương, khen thưởng đối với các nội dung thi đua sau:

Một là, Giám đốc BHXH các quận, huyện, thị xã; Chánh văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ (gọi chung là Thủ trưởng đơn vị) chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan quán triệt đến toàn thể viên chức, người lao động thuộc đơn vị mục tiêu, ý nghĩa và trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc hưởng ứng thực hiện PTTĐ, đề ra giải pháp, biện pháp cụ thể, hiệu quả nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch được giao tại Công văn số 235/BHXH-TST ngày 26/01/2024 của BHXH Việt Nam về việc tạm giao kế hoạch thu và phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT năm 2024; Công văn số 496/BHXH-QLT ngày 30/01/2024 của BHXH Thành phố về việc tạm giao kế hoạch thu, giảm số tiền chậm đóng và phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT năm 2024.

Hai là, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành trên địa bàn, UBND xã, phường, thị trấn, các tổ chức dịch vụ thu, các cơ quan quản lý đối tượng,... báo cáo, tham mưu Quận, Huyện, Thị ủy, UBND quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch, chương trình, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tham mưu UBND quận, huyện, thị xã giao chỉ tiêu cho từng xã, phường, thị trấn phù hợp với tình hình của đơn vị.

Ba là. tổ chức công tác truyền thông phát triển người tham gia bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú, hiệu quả.

Bốn là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thu hồi số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN. Tổ chức linh hoạt về hình thức kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đóng đối với các đơn vị, doanh nghiệp chưa đăng ký đóng BHXH, đóng BHXH không đầy đủ, chậm tiền đóng từ 03 tháng trở lên, giảm tiền lương đóng BHXH, kiên quyết xử phạt đối với các hành vi vi phạm, kịp thời lập hồ sơ đề nghị khởi tố theo quy định đối với các đơn vị, doanh nghiệp cố tình chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Năm là, tích cực đôn đốc, đốc thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra theo từng quý và năm 2024.

Do đó, sẽ có 5 nội dung khen thưởng, gồm: Khen thưởng toàn diện công tác thu (hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao về công tác thu, giảm số tiền chậm đóng và phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT năm 2024); Khen thưởng về phát triển người tham gia BHXH bắt buộc; Khen thưởng về phát triển người tham gia BHXH tự nguyện; Khen thưởng về phát triển người tham gia BHYT; Khen thưởng về giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT./.

MD

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực