leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (Nguồn: BHXH tỉnh Đắk Nông)

Theo BHXH tỉnh Đắk Nông, từ đầu năm đến nay, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID- 19, bệnh bạch hầu đang bùng phát tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, giá nông sản sụt giảm đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc duy trì và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình của tỉnh.

Đứng trước những khó khăn đó để hoàn thành các kế hoạch, chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT được giao, BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo BHXH các huyện tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cụ thể cho các đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện. Đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đặc biệt là những quy định mới bằng nhiều hình thức khác nhau để người dân nắm bắt kịp thời các quy định, thông tin mới trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Kết quả, số người tham gia BHXH, BHYT của tỉnh tăng so với năm trước và nằm trong số ít những địa phương trên toàn quốc giữ vững và tăng trưởng được số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. Tính đến hết tháng 8/2020, toàn tỉnh có 564.609 người người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đạt 99,8% kế hoạch.

Trong đó: Số người tham gia BHXH là 37.651 người chiếm tỷ lệ 10,1% trong lực lượng lao động, còn thiếu 0,34% để đạt tỷ lệ bao phủ BHXH được UBND tỉnh giao năm 2020 (10,44%). Số người tham gia BHYT của toàn tỉnh là 558.958 người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 89,3% còn thiếu 0,7% để đạt tỷ lệ bao phủ được giao năm 2020 (90%). Tổng số thu là 652,3 tỷ đồng, đạt 62,6% kế hoạch.

Tổng số lượt người KCB trong 8 tháng đầu năm là 562.381 lượt người, giảm 18,2 % so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã thực hiện minh bạch công khai, tăng cường quản lý các hoạt động khám chữa bệnh, mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT, nâng cao chất lượng khám, điều trị, cải cách thủ tục tiếp nhận, thanh quyết toán cho người bệnh có thẻ BHYT nhằm tạo điều kiện cho người dân. Triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT và hệ thống cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT.

BHXH tỉnh cũng đã tổ chức các đợt kiểm tra liên ngành đối với các đơn vị sử dụng lao động chậm nộp, chây ỳ không đóng và để tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT kéo dài, đóng BHXH không đúng mức lương, không chốt trả sổ BHXH cho người lao động khi nghỉ việc và các trường hợp gian lận làm hồ sơ giả để hưởng chế độ BHXH, BHYT.

Ngoài ra, trong 8 tháng đầu năm 2020, BHXH tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh và phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số Nghị quyết số 21/NQ-TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW nhằm phấn đấu tiến tới BHYT toàn dân, BHXH cho mọi người lao động./.

GT