Ảnh minh họa. (Thái Hiền)

Theo đó, mức hỗ trợ đóng BHYT áp dụng cho giai đoạn 2018 - 2020 với; Đảng viên được tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trở lên chưa được hưởng BHYT, người tham gia thu gom rác tại các thôn, khu phố chưa có thẻ BHYT, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% mức đóng BHYT; người thuộc hộ gia đình nông nghiệp có thu nhập trung bình được hỗ trợ 60% mức đóng BHYT; học sinh tiểu học,THCS, THPT tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ 60% mức đóng BHYT.

Thời gian hỗ trợ từ ngày 1.1.2018. Việc rà soát, lập danh sách các đối tượng được giao cho các ngành liên quan để tránh trùng lặp và bảo đảm mỗi người chỉ được cấp 1 thẻ BHYT./.

KS