Quan tâm đổi mới cơ chế chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế theo hướng tăng chi cho y tế cơ sở

Thứ hai, 29/05/2023 16:31
(ĐCSVN) - Đại biểu Nguyễn Văn Huy (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình) đề nghị cần quan tâm đổi mới cơ chế tài chính, cơ chế chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế theo hướng tăng chi cho y tế cơ sở khi phát biểu thảo luận việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại hội trường Quốc hội sáng 29/5.
Đại biểu Nguyễn Văn Huy (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình) 

 

Tỷ trọng chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến y tế cơ sở còn thấp

Đại biểu Nguyễn Văn Huy đánh giá y tế cơ sở, y tế dự phòng thì ngày càng có đóng góp quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và góp phần quan trọng vào thành công của công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19; hệ thống y tế cơ sở thì ngày càng được tổ chức theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Theo báo cáo của Chính phủ thì đến năm 2022 cả nước có trên 80% trạm y tế xã thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, 100% đơn vị cấp huyện có trung tâm y tế và 99,6% xã, phường, thị trấn có trạm y tế. Việc sắp xếp lại hệ thống y tế cơ sở theo Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương đã cơ bản khắc phục được tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, giảm đầu mối trong hệ thống tổ chức y tế cơ sở và đồng thời đã giúp các đơn vị tăng cường năng lực quản trị và khả năng tự chủ, đáp ứng được nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân cũng như công tác dân số trong tình hình mới. Tuy nhiên, còn nhiều bất cập, vướng mắc, khó khăn trong hoạt động y tế cơ sở đang đặt ra hiện nay.

Đó là, tỷ lệ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã trên tổng số lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở các cấp chuyên môn kỹ thuật thì giảm; điều kiện về thuốc, trang thiết bị tại trạm y tế xã chưa bảo đảm để thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

Mặc dù có chức năng và ý nghĩa rất lớn trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, song trong những năm qua, các trạm y tế cấp xã chưa thực sự phát huy được hiệu quả.

“Một thực trạng đang diễn ra khá phổ biến hiện nay, đó là trong các bệnh viện lâm vào cảnh quá tải, vì số lượng người đến khám bệnh quá đông, tại các trạm y tế cơ sở thì lại quá vắng vẻ và dường như Trạm y tế xã thì chỉ thực hiện chức năng chủ yếu là cấp giấy giới thiệu cho người dân để đi khám, chữa bệnh ở các bệnh viện tuyến trên”- đại biểu Nguyễn Văn Huy.

Ngoài ra, theo đại biểu, còn phải kể đến tình trạng nhân lực và năng lực y tế cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, chế độ đãi ngộ cho cán bộ, nhân viên y tế cũng còn nhiều bất cập. Nguồn lực từ ngân sách nhà nước đầu tư cho y tế cơ sở còn hạn hẹp và tỷ trọng chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến y tế cơ sở còn thấp, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng cao. 

Quan tâm đổi mới cơ chế tài chính, cơ chế chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế 

Đại biểu nhấn mạnh lại quan điểm chỉ đạo sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và của xã hội, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia tích cực của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ngành, trong đó ngành y tế là nòng cốt. 

“Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đã khẳng định đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là đầu tư cho phát triển và nhấn mạnh cần phải đổi mới mạnh mẽ cơ chế và phương thức hoạt động của y tế cấp xã để thực hiện vai trò là tuyến đầu trong phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân” - đại biểu phát biểu. 

 Phiên họp Quốc hội sáng 29/5

Để y tế cơ sở bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh và nâng cao sức khỏe nhằm bảo đảm cho mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng. Đại biểu cơ bản thống nhất với các kiến nghị cũng như đề xuất của Đoàn giám sát về các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng y tế cơ sở, trong đó đề nghị cần phải thể chế rõ phạm vi của y tế tuyến huyện, y tế tuyến xã và y tế thôn, bản gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng tuyến. Xác định mối quan hệ giữa các tuyến y tế hiện nay được quy định tại Nghị quyết số 20 và Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, nhất là phải làm rõ chức năng, nhiệm vụ của tuyến y tế cơ sở với 3 cấp chuyên môn kỹ thuật ban đầu, cơ bản và chuyên sâu. 

Đại biểu cũng đề nghị cần quan tâm đổi mới cơ chế tài chính, cơ chế chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế theo hướng tăng chi cho y tế cơ sở, đổi mới chính sách và phương thức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ y tế cơ sở, nhất là nhân lực làm việc tại các trạm y tế xã. 

Thực hiện điều động, luân phiên hợp lý bác sĩ, cán bộ y tế để khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các Trạm y tế xã. 

Để góp phần khắc phục tình trạng nhân viên y tế xin nghỉ việc, chuyển việc được Nhân dân và cử tri rất quan tâm trong thời gian vừa qua, đại biểu kiến nghị cần phải quan tâm chăm lo các giải pháp để tăng thu nhập, bảo đảm tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ thỏa đáng và phát triển bản thân đối với nhân viên y tế nói chung, nhân viên y tế cơ sở nói riêng, không chỉ về cơ chế, về kinh tế mà quan trọng nhất là phải tạo được môi trường, điều kiện để cho các nhân viên y tế được phát triển bản thân, có như vậy mới tương xứng với đặc thù công việc và yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới./.

Minh Thư

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực