Sơn La: Bảo hiểm Xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023

Thứ sáu, 15/09/2023 14:10
(ĐCSVN) – Ngày 11/9/2023, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023. Đồng chí Thiều Quang Ngãi, Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng BHXH tỉnh; tại điểm cầu trực tuyến BHXH các huyện có: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, viên chức tổng hợp thu BHXH các huyện.

Tính đến 31/8/2023, Tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 1.193.982 người (trong đó: BHXH bắt buộc là 118.156 người, bằng 15,5% LLLĐ, đạt 96,1 % kế hoạch giao; BHXH tự nguyện là 41.838 người, bằng 5,49% LLLĐ, đạt 79,2% kế hoạch giao; tham gia BHYT là 1.168.749 người, tỷ lệ bao phủ 94,82%); số thu BHXH, BHYT, BHTN là 1.547,1 tỷ đồng, đạt 61,72% kế hoạch giao; giải quyết chế độ BHXH kịp thời cho 2.318 người (lũy kế 15.648 người), chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng cho hơn 32.700 người với tổng số tiền là 163,5 tỷ đồng; đã giám định chi phí khám chữa bệnh cho trên 90.000 lượt người với chi phí trên 79,9 tỷ đồng (lũy kế trên 557 tỷ đồng); mở rộng khai thác mới 06 đơn vị, với 28 lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (lũy kế 71 đơn vị với 190 lao động); thanh tra, kiểm tra tại 02 đơn vị (lũy kế 95/128 đơn vị) đạt 74,2% kế hoạch; đã đăng 47 tin bài (lũy kế 218 tin bài); phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng 13 phóng sự, 14 tin bài (lũy kế 21 phóng sự, 60 tin bài); tổ chức 56 hội nghị phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng với số người tham dự 1.592 người (lũy kế 391 hội nghị với 13.057 người tham dự); tuyên truyền hướng dẫn đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trong năm 2023 là 25.171 người (đạt 46% kế hoạch giao).

Giám đốc BHXH tỉnh Thiều Quang Ngãi phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Hải Thu)

Bên cạnh kết quả đạt được, tại Hội nghị, các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện đã báo cáo về một số khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện BHXH, BHYT; nhất là những khó khăn vướng mắc trong tổ chức hội nghị tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH, BHYT; thực hiện Văn bản hợp nhất số 2525/VBHN-BHXH ngày 15/8/2023 của BHXH Việt Nam về quy trình thu BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN...

Phát biểu kết luận, đồng chí Thiều Quang Ngãi quán triệt toàn Ngành tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023 như sau:

Phấn đấu kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN trong tháng 9 là 130 tỷ đồng (trong đó: thu BHXH 108 tỷ đồng; thu BHYT 15 tỷ đồng; thu BHTN 7 tỷ đồng); tập trung đôn đốc thu, giảm tiền chậm đóng, phấn đấu giảm tỷ lệ tiền chậm đóng đến mức thấp nhất: tập trung đôn đốc các đơn vị thuộc khối hành chính - sự nghiệp, UBND các xã, phường, thị trấn trích nộp đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN khi tăng mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP để giảm tiền chậm đóng, thành lập Đoàn thanh tra đột xuất đối với những đơn vị chậm đóng tiền BHXH từ 3 tháng trở lên theo số liệu của phòng QLTST đã đôn đốc; phối hợp với ngành giáo dục quyết liệt triển khai các giải pháp thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2023-2024, kết hợp hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID.

BHXH tỉnh Sơn La thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH. (Ảnh: Quàng Hưởng) 

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT, đảm bảo phải hoàn thành tỷ lệ bao phủ BHYT; phối hợp với các xã, phường, thị trấn để phân tích dữ liệu người chưa tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn theo quy định; thực hiện tốt công tác chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng đảm bảo an toàn, kịp thời, đúng quy định; tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, có đề xuất, giải pháp kịp thời trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh triển khai, xử lý vướng mắc khi sử dụng thẻ CCCD gắn chip để khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Đôn đốc triển khai bổ sung số CCCD/ĐDCN, cập nhật thông tin CCCD/ĐDCN của người tham gia vào cơ sở dữ liệu của bảo hiểm đảm bảo việc đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.  Nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, tài chính, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đơn vị./.

Mai Khanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực