leftcenterrightdel
 Viên chức BHXH tỉnh Sơn La tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện tại chợ trung tâm. (Ảnh: BHXH tỉnh Sơn La)

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quí IV năm 2020 được đồng chí Thiều Quang Ngãi, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La quán triệt tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La, 9 tháng đầu năm 2020, BHXH tỉnh đã tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách, chế độ BHXH, BHYT; tăng cường công tác truyền thông và phát triển đối tượng. Tính đến 30/9/2020, số người tham gia BHXH, BHYT là 1.222.494 người, trong đó, BHXH bắt buộc là 60.562 người, (đạt 94,2%); BHXH tự nguyện là 20.927 người (đạt 96,5%); BHYT là 1.201.567 người (tỷ lệ bao phủ 95,9%); số thu BHXH, BHYT đạt 1.593 tỷ đồng (đạt 73,85%); chi các chế độ BHXH, BHTN là gần 1.400 tỷ đồng. Công tác giải quyết chế độ BHXH được quan tâm, đã giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH cho trên 13.600 lượt người, trợ cấp thất nghiệp cho 2.270 người; đã giám định thanh toán cho trên 784.700 lượt người với chi phí trên 602,1 tỷ đồng.

Đặc biệt, phối hợp với Bưu điện tỉnh xây dựng phương án và tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN hàng tháng trong thời gian phòng chống dịch Covid-19. Tổ chức 03 Lễ ra quân hưởng ứng “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân”; “Lễ ra quân hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ”.

Về nhiệm vụ quý IV/2020, đồng chí Thiều Quang Ngãi, Giám đốc BHXH tỉnh Sơn La đề nghị Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng tiếp tục chỉ đạo BHXH các huyện tăng cường phối hợp với Bưu điện, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức các hội nghị tuyên truyền, đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển đối tượng. Đẩy mạnh phong trào thi đua mỗi CCVC là một tuyên truyền viên chính sách BHXH, BHYT; tham mưu ban hành Công văn đề nghị Bưu điện tỉnh triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phát triển đối tượng theo Hợp đồng đã ký kết; tăng cường kiểm tra các đại lý trong việc thu tiền, cấp biên lai, chuyển tiền cho cơ quan BHXH để kịp thời cấp thẻ BHYT cho người tham gia.

Phòng Quản lý thu chỉ đạo BHXH các huyện: Bám sát kế hoạch thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, chỉ tiêu thu nợ để đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp nộp tiền BHXH, BHYT kịp thời phấn đấu đạt và vượt kế hoạch giao năm 2020 từ 1% trở lên; thu hồi nợ đảm bảo chỉ tiêu nợ dưới 1,19% kế hoạch theo chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao. Phối hợp với Sở Tài chính trong việc quyết toán nguồn NSNN mua thẻ BHYT năm 2020 cho các đối tượng trên địa bàn; tập trung rà soát, khai thác phát triển đối tượng tham BHXH bắt buộc trên dữ liệu ngành Thuế cung cấp theo đúng quy trình của Công văn 3045/BHXH-BT; đề xuất thanh tra, kiểm tra đột xuất những đơn vị không chấp hành đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; phối hợp với phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu Quyết định điều chỉnh kế hoạch thu và phát triển đối tượng năm 2020 giao cho BHXH các huyện; rà soát báo cáo khả năng thực hiện kế hoạch thu toàn tỉnh báo cáo BHXH Việt Nam.

Phòng Chế độ BHXH chỉ đạo BHXH các huyện thực hiện kiểm tra, rà soát, đối chiếu việc quản lý đối tượng hưởng chế độ BHXH đối với Bưu điện; những trường hợp phát hiện, phải thu hồi tiền trợ cấp BHXH do quản lý đối tượng không chặt chẽ phải lập biên bản, tờ trình và hồ sơ báo cáo cụ thể; khi giải quyết chế độ ốm đau, thai sản phải rà soát quá trình tham gia BHXH, BHYT và yêu cầu có dữ liệu trên Cổng giám định BHYT, trường hợp không có dữ liệu, phối hợp với các cơ sở KCB lập biên bản xác minh gửi đơn vị sử dụng lao động, tránh tình trạng trục lợi quỹ BHXH, BHYT; làm việc với Trung tâm dịch vụ việc làm về việc đẩy mạnh chi trả BHTN qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Phòng Thanh tra - Kiểm tra tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất những đơn vị có dấu hiệu vi phạm, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt tăng cường kiểm tra các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn; nghiên cứu kỹ quy trình xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực BHXH, BHYT; trường hợp vượt quá thẩm quyền xử phạt của Giám đốc BHXH tỉnh thì chuyển hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt theo quy định; xây dựng kế hoạch phối hợp với Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch.

Đối với BHXH các huyện, đề nghị triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch theo chỉ đạo của Lãnh đạo BHXH tỉnh, hướng dẫn của các phòng nghiệp vụ; tập trung đôn đốc thu nộp BHXH, giảm nợ xuống mức thấp nhất; tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia đảm bảo theo tiến độ, kế hoạch đã đề ra; chủ động tăng cường công tác giám định BHYT, tăng cường công tác kiểm tra nhằm phát hiện các trường hợp mượn thẻ BHYT, trục lợi quỹ BHYT; quán triệt, chỉ đạo bộ phận kế toán phối hợp chặt chẽ với phòng Kế hoạch - Tài chính trong thực hiện nghiệp vụ và phân tích, xử lý số liệu báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán tập trung.../.

TG