Yên Bái: Triển khai hiệu quả đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID

Thứ tư, 24/05/2023 15:36
(ĐCSVN) – BHXH tỉnh Yên Bái vừa phát động phong trào thi đua chuyên đề với chủ đề: “Chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả trong triển khai thực hiện đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023”.
Cán bộ BHXH hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID. Ảnh: Hồng Duyên

 Hưởng ứng phong trào thi đua (PTTĐ) thực hiện đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số năm 2023 do BHXH Việt Nam phát động tại Công văn số 1263/BHXH-TĐKT và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 336/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam về việc giao chỉ tiêu đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023; BHXH tỉnh Yên Bái phát động phong trào thi đua chuyên đề với chủ đề: “Chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả trong triển khai thực hiện đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023”.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, BHXH tỉnh yêu cầu các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện, thị xã tập trung các giải pháp: Tích cực tham mưu, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành đảm bảo yêu cầu, tiến độ, lộ trình thực hiện, chỉ tiêu được giao. Chủ động nắm bắt, đề xuất các giải pháp, sáng kiến và tham gia đối thoại, giải đáp những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID theo phản ánh của người sử dụng ứng dụng.

Cùng với đó, rà soát, lập danh sách các đơn vị sử dụng lao động về tình hình đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID cho người lao động đối với cả hai nhóm bao gồm cả chưa đăng ký và đã đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID; thực hiện triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, chủ động lựa chọn phương thức triển khai tới nhiều nhóm chủ thể tham gia cùng lúc hoặc lần lượt từng nhóm người tham gia để hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Với mục tiêu phấn đấu đến ngày 31/12/2023 đạt trên 163.700 người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được đăng ký, phê duyệt, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID, trong đó rà soát tỷ lệ bao phủ ứng dụng VssID tới 100% nhóm người cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động; 100% người tham gia BHXH tự nguyện mới; tiếp tục triển khai hướng dẫn đăng ký, cài đặt, sử dụng tới các đối tượng khác trên phạm vi cả nước.

Với những giải pháp tích cực, trong 4 tháng đầu năm 2023, đã có gần 3.000 người tham gia BHXH, BHYT gửi hồ sơ đăng ký cài đặt VssID, được phê duyệt gần 2.400 hồ sơ và đã đăng nhập trên 1.300 hồ sơ. Tính đến nay, toàn tỉnh đã cài đặt VssID cho gần 122.000 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN./.

 

Khánh Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực