Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ tư, 27/10/2021 16:49
(ĐCSVN) – Bằng các luận cứ và cách nhìn nhận khách quan, khoa học, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp, cách làm thiết thực để thực hiện có hiệu quả hơn nữa Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị trên địa bàn về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới hiện nay.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

leftcenterrightdel
 PGS.TS Đoàn Triệu Long, Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị khu vực III phát biểu tại Hội thảo.

Đây là khẳng định của PGS.TS Đoàn Triệu Long, Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị khu vực III tại Hội thảo khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay- Những vấn đề lý luận thực tiễn”, do Học viện Chính trị khu vực III phối hợp với Ban Chỉ đạo 35 TP Đà Nẵng tổ chức tại Đà Nẵng ngày 26/10.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Chỉ đạo 35 TP Đà Nẵng khẳng định: Các ý kiến thảo luận tại Hội thảo đã đánh giá, luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta nói chung và ở TP Đà Nẵng nói riêng là hoàn toàn khách quan, khoa học. Trong đó, nhiều tham luận và ý kiến đã đề cập đến nhiều vấn đề liên quan đến chủ đề của Hội thảo, nhất là các vấn đề chủ yếu về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng ta, phủ nhận CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta; xuyên tạc, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng; xuyên tạc phủ nhận chủ quyền biển đảo Việt Nam, nhất là chủ quyền trên 02 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhiều ý kiến cũng nêu các giải pháp về quản lý Nhà nước trên lĩnh vực truyền thông, về phát huy vai trò và ý thức trách nhiệm của đội ngũ trí thức TP Đà Nẵng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới hiện nay...

Với tham luận “Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng ta”, TS. Phạm Văn Giang (Học viện Chính trị khu vực III) cho rằng, trong vô vàn các luận điệu chống phá, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng ta, dễ dàng nhận ra những nội dung, loại quan điểm mà các thế lực thù địch, chống phá cách mạng Việt Nam sử dụng.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Chỉ đạo 35 TP Đà Nẵng phát biểu tại Hội thảo.  

Trên cơ sở nhận diện, TS. Phạm Văn Giang nêu ra ba kết quả quan trọng mà công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch mà Đảng và Nhân dân ta đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua. Đó l:à Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng trở thành nền tảng vững chắc trong đời sống tinh thần của xã hội; đã nhận diện và kịp thời đề ra đường lối, chính sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tổ chức, phân công, phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch khá hiệu quả.

Tại Hội thảo, nhiều đại biểu cũng phân tích rõ thêm kết quả của công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công tác này.

Nhấn mạnh về vai trò và trách nhiệm của đội ngũ trí thức TP Đà Nẵng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, TS. Võ Công Trí (Chủ tịch Hội Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật TP Đà Nẵng) cho biết, Đà Nẵng hiện có hơn 300.000 người có trình độ đại học trở lên. Đây là đội ngũ trí thức có tinh thần đoàn kết, yêu nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, năng động, sáng tạo, chung sức chung lòng đóng góp xây dựng TP và đất nước.

“Trong xây dựng Đảng, đội ngũ trí thức là lực lượng quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, là lực lượng đông đảo nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền, vận dụng Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng”- TS Võ Công Trí nhấn mạnh và dẫn lại quan điểm của Đảng coi “Trí thức Việt Nam là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng kinh tế tri thức, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư cho đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững”.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự Hội thảo. 

Xuất phát từ vai trò quan trọng đó, theo TS.Võ Công Trí: Đội ngũ trí thức với đặc thù hoạt động của mình cũng phải tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng. “Trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận, trí thức không chỉ là lực lượng chỉ tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất, phản biện mà còn phải nghiên cứu, phát triển sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng cho phù hợp với hoàn cảnh mới của đất nước. Cùng với toàn Đảng, toàn dân, trí thức phải nhận diện được âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch; nghiên cứu, đề xuất các luận cứ khoa học, các giải pháp đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái, bảo vệ đường lối, chủ trương, nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời tích cực giữ gìn, truyền bá để Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống xã hội”-TS.Võ Công Trí lưu ý.

Ngoài những ý kiến trên, Hội thảo còn nhận được chia sẻ của nhiều đại biểu, nhà khoa học, qua đó tiếp tục khẳng định những thành tựu của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Đảng ta nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng; đồng thời đề xuất các biện pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng của công tác này trong thời gian tới. Đây cũng là hệ thống các thông tin, luận cứ có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, giúp các cấp ủy Đảng trên địa bàn TP Đà Nẵng và Học viện Chính trị khu vực III nghiên cứu, bổ sung, tiếp tục tuyên truyền, giảng dạy và thực hiện đạt nhiều kết quả cao hơn trong thời gian tới./.

Bài, ảnh: Đình Tăng

TIN LIÊN QUAN

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực