Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Thứ ba, 26/10/2021 12:31
(ĐCSVN) - Với gần 30 tham luận được gửi tới hội thảo đã đánh giá, luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta nói chung và ở TP Đà Nẵng nói riêng là hoàn toàn khách quan, khoa học.
leftcenterrightdel
Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Chỉ đạo 35 TP Đà Nẵng phát biểu tại Hội thảo.

Sáng 26/10, Học viện Chính trị khu vực III phối hợp với Thành uỷ Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo 35 TP Đà Nẵng và Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Chỉ đạo 35 TP Đà Nẵng; PGS.TS Đoàn Triệu Long, Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị khu vực III đồng chủ trì Hội thảo.

Thông tin tại Hội thảo khẳng định, trong những năm gần đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đẩy mạnh xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng với những âm mưu ngày càng thâm độc, những thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt là lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và các hình thức chia sẻ, tan tỏa thông tin trên mạng xã hội hòng làm tan rã niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Trước tình hình đó, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết được ban hành đã đáp ứng đúng, trúng yêu cầu của thực tiễn đặt ra và ngày càng phát huy hiệu quả tích cực.

Với gần 30 tham luận được gửi tới hội thảo đã đánh giá, luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta nói chung và ở TP Đà Nẵng nói riêng là hoàn toàn khách quan, khoa học.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Cùng với đó, các ý kiến phát biểu tại Hội thảo cũng đã tập trung làm rõ các vấn đề chủ yếu, như: Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng ta, phủ nhận CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta, xuyên tạc, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng, xuyên tạc phủ nhận chủ quyền biển đảo Việt Nam, nhất là chủ quyền trên 02 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các giải pháp về quản lý Nhà nước trên lĩnh vực truyền thông, về phát huy vai trò và ý thức trách nhiệm của đội ngũ trí thức TP Đà Nẵng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới hiện nay; nâng cao tính chủ động, sáng tạo, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng hiện nay,….

Một trong những nội dung quan trọng mà các tham luận đã đóng góp cho Hội thảo chính là hệ thống những giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thời gian tới. Qua đó, cung cấp nhiều kinh nghiệm trong hoạt động định hướng, lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng lực lượng, phối hợp công tác triển khai nhiệm vụ và kết quả đạt được cũng như những thuận lợi, khó khăn gắn với đặc thù của từng địa phương, đơn vị.

Hội thảo thống nhất thời gian tới cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân tự giác tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về bảo vệ nển tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị trên địa bàn TP và công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị khu vực III./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

TIN LIÊN QUAN

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực