Đưa Đồng bằng sông Cửu Long thực sự hướng ra biển và giàu lên từ biển

Đưa Đồng bằng sông Cửu Long thực sự hướng ra biển và giàu lên từ biển

(ĐCSVN) –Cần quan tâm phát triển nguồn nhân lực biển để trở thành nhân tố then chốt trong phát triển bền vững kinh tế biển; nhằm khai thác, phát triển kinh tế biển, mở ra không gian phát triển mới cho Đồng bằng sông Cửu Long, thực sự hướng ra biển và giàu lên từ biển.
Bình Định kiểm soát nguồn thải vùng biển ven bờ
Bình Định kiểm soát nguồn thải vùng biển ven bờ
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định, 2 năm tới, Sở TN&MT tỉnh Bình Định sẽ triển khai “Nghiên cứu, điều tra, kiểm soát nguồn thải trực tiếp gây...
Bài 2 Tận dụng ưu thế cảng biển trong phát triển kinh tế
Bài 2: Tận dụng ưu thế cảng biển trong phát triển kinh tế
(ĐCSVN) – Hoạt động của cảng biển phản ánh khá rõ nét bức tranh kinh tế của Việt Nam và ngày càng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển...
Khôi phục và bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô trên vịnh Hạ Long
Khôi phục và bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô trên vịnh Hạ Long
Ban Quản lý vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để bảo vệ các hệ sinh thái rạn san hô trên vịnh Hạ Long.