CÂU ĐỐI TẾT

Thứ năm, 08/02/2024 09:00
CÂU ĐỐI TẾT
 Việt Nam bang giao bốn biển đều là anh em

Dân tộc hòa hiếu muôn sông đều là một cội


.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực