Bộ Nội vụ điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2024

Thứ tư, 10/04/2024 15:33
(ĐCSVN) - Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ký ban hành Quyết định số 236/QĐ-BNV về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Nội vụ.

Theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định không tiến hành 04 cuộc thanh tra trong năm 2024, gồm: (i) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; tổ chức bộ máy hành chính tại tỉnh Khánh Hòa. (ii) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; tiêu chuẩn ngạch của công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức tại tỉnh Vĩnh Long. (iii) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại tỉnh Thừa Thiên Huế. (iv) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại thành phố Đà Nẵng. 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ký ban hành Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ Nội vụ (Ảnh: TG)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng điều chỉnh thời gian tiến hành 07 cuộc thanh tra trong năm 2024 như sau: 

Một là, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức; đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức; những việc công chức không được làm; quy tắc nghề nghiệp của công chức; công tác bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; trách nhiệm thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính; thực hiện phân công, phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ tại tỉnh Long An. Thời gian tiến hành thanh tra trong Quý II năm 2024.

Hai là, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức tại thành phố Cần Thơ. Thời gian tiến hành thanh tra trong Quý III năm 2024. 

Ba là, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; tiêu chuẩn ngạch của công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức; đào tạo, bồi dưỡng công chức tại tỉnh Lâm Đồng. Thời gian tiến hành thanh tra trong Quý III năm 2024. 

Bốn là, thanh tra việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thi hành công vụ; công tác phòng, chống tham nhũng tại Tạp chí Tổ chức nhà nước. Thời gian tiến hành thanh tra trong Quý III năm 2024. 

Năm là, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại tỉnh Lào Cai. Thời gian tiến hành thanh tra trong Quý III năm 2024.

Sáu là, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời gian tiến hành thanh tra trong Quý III năm 2024. 

Bảy là, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Thời gian tiến hành thanh tra trong Quý III năm 2024./.

MT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực