Sắp tổ chức Hội nghị triển khai nghị quyết hướng dẫn tổ chức giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc

Thứ sáu, 23/02/2024 09:10
(ĐCSVN) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 969/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội nhằm quán triệt Nghị quyết, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành kế hoạch số 739/KH-UBTVQH15 về việc tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 969/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.

Theo kế hoạch, Hội nghị sẽ diễn ra vào sáng ngày 19/3 tại Phòng Thăng Long, Nhà Quốc hội.

 Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội tại phiên họp thứ 28.

Hội nghị nhằm quán triệt, thực hiện đúng chủ trương của Đảng đoàn Quốc hội tại Kết luận số 843-KL/ĐĐQH15 ngày 03/8/2022 về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội; Nghị quyết số 969/NQ-UBTVQH15 ngày 25/01/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội (sau đây gọi là Nghị quyết số 969/NQ-UBTVQH15), các văn bản có liên quan và đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động giám sát.

Đồng thời tạo sự đồng bộ, thống nhất và chủ động của các cơ quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 969/NQ-UBTVQH15, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giải trình của các cơ quan của Quốc hội.

Theo kế hoạch, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị. Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị sẽ tập trung quán triệt, triển khai Nghị quyết số 969/NQ-UBTVQH15 ngày 25/01/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội. Đồng thời tập trung thảo luận, làm rõ việc tổ chức hoạt động giải trình trong thời gian tới, các giải pháp triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 969/NQ-UBTVQH15, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.

Trước đó, ngày 25/01/2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết 969/NQ-UBTVQH15 Hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội./.

TG

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực