Yêu cầu đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ Bộ Y tế

Thứ sáu, 02/06/2023 10:54
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế.

Theo dự thảo, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế phải đảm bảo 6 yêu cầu sau:

1- Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chiến lược phát triển, định hướng của ngành y tế trong từng giai đoạn.

2- Có tầm quan trọng đối với sự phát triển của ngành y tế.

3- Giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ trong phạm vi ngành y tế.

4- Không trùng lặp về nội dung với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang thực hiện.

5- Không vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, các phát minh, sáng chế trong và ngoài nước đã được các cơ quan bảo hộ sở hữu trí tuệ công nhận.

6- Các yêu cầu cụ thể đối với từng loại nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ áp dụng theo quy định tại Điều 3 Thông tư 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ảnh minh họa. Ảnh: TL 

Xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế

Theo dự thảo, việc xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế do Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ thực hiện.

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ do Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập trên cơ sở đề xuất của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, gồm các thành viên là các chuyên gia khoa học, đại diện cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực liên quan.

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ có nhiệm vụ tư vấn, xác định danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề xuất đặt hàng cấp Bộ Y tế, bao gồm: xác định tên, mục tiêu, sản phẩm dự kiến đạt được và phương thức tổ chức thực hiện (tuyển chọn hoặc giao trực tiếp) của từng nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ làm việc theo quy chế tổ chức và hoạt động do Bộ Y tế ban hành.

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Dự thảo nêu rõ, căn cứ kết quả tư vấn của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo tổng hợp danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ trình Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, phê duyệt. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Y tế có thể lấy ý kiến chuyên gia độc lập trước khi phê duyệt danh mục đặt hàng.

Sau khi được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo có trách nhiệm thông báo công khai danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên cổng thông tin điện tử của Bộ hoặc trang thông tin điện tử của Cục để tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ.

Tuệ Văn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực