Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, chương trình công tác năm học 2019-2020 đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Bộ trường Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, năm học 2018-2019, ngành Giáo dục tiếp tục chú trọng hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết những “nút thắt” trong hoạt động đổi mới giáo dục, trong đó trọng tâm là việc Quốc hội thông qua Luật Giáo dục (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một điều của Luật Giáo dục đại học.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu tại phiên họp. Ảnh: ĐL

Chất lượng giáo dục mầm non có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn ở bậc phổ thông được nâng lên. Chương trình giáo dục phổ thông mới được ban hành và đang được triển khai thực hiện. Tự chủ đại học đã có một bước tiến dài góp phần nâng cao chất lượng của bậc học này, năm học 2018-2019, nhiều trường đại học của Việt Nam đã có tên trong các bảng xếp hạng uy tín của thế giới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng cũng chỉ ra một số một số tồn tại, hạn chế trong năm học vừa qua như công tác sắp xếp mạng lưới trường, lớp học ở một số địa phương vẫn còn bất cập; tình trạng thiếu giáo viên vẫn chưa có giải pháp khắc phục triệt để, đặc biệt là giáo viên mầm non; công tác giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên chưa đáp ứng yêu cầu; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học còn thiếu, tỷ lệ phòng học kiên cố thấp.

Năm học 2019-2020, ngành Giáo dục sẽ tiếp tục triển khai 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 05 nhóm giải pháp cơ bản, trong đó tập trung rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo trong cả nước. Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Nâng cao chất lượng giáo dục, tập trung chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS, đổi  mới quản lý và nâng cao hiêu quả quả giáo dục thường xuyên.

Đặc biệt, tập trung tăng cường đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên, đảm bảo an toàn trường học. Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo. Phân cấp và thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm với các cơ sở giáo dục. Tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao việc chuẩn bị báo cáo kỹ lưỡng của hai Bộ, đồng thời ghi nhận nhiều nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo thời gian qua, đặc biệt là việc kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho địa phương trong triển khai các nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Các đại biểu cũng tập trung trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, công tác phân luồng hướng nghiệp học sinh, thực hiện dân chủ, an toàn trong trường học, vấn đề thiếu giáo viên mầm non, thiếu giáo viên Tin học, tiếng Anh, công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, phòng chống đuối nước, phân cấp trong giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp...

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ nhiệm  Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình cho rằng, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có nhiều giải pháp tích cực nhằm triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý, hai Bộ cũng đã có sự phối hợp hiệu quả trong triển khai nhiều nhiệm vụ chung. Ông Bình khẳng định, dù còn nhiều vấn đề phải tiếp tục làm nhưng qua từng năm, giáo dục và đào tạo đã đạt được kết quả tốt.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội lưu ý, hai Bộ cần tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm và nhiệm vụ năm 2020, tích cực xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản và triển khai thực hiện các bộ luật liên quan đến đến giáo dục và đào tạo. Hai Bộ cần phối hợp tốt hơn nữa, đồng thời phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai các nhiệm vụ sao cho thống nhất và hiệu quả./.

VA