363 đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Thứ hai, 04/03/2024 22:26
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Tại Hội nghị lần thứ 14, khóa XVII của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 363 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường và các Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP chủ trì Hội nghị - Ảnh: Hiền Phương. 

Ngày 4/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ 14, khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn đã trình bày dự thảo đề án nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Theo đó, công tác nhân sự bảo đảm nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ MTTQ Việt Nam; căn cứ tiêu chuẩn ủy viên ủy ban, tiêu chuẩn cán bộ và thực tiễn công tác Mặt trận trong giai đoạn mới; số lượng, cơ cấu thành phần hợp lý; coi trọng tính thiết thực, tính tiêu biểu và tính đại diện, thực sự là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chú trọng tăng cường số lượng Ủy viên Ủy ban ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng là người có năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm cao với Thủ đô và công tác Mặt trận...

Quá trình giới thiệu, lựa chọn, hiệp thương nhân sự tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phải đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình theo quy định Điều lệ MTTQ Việt Nam, không vì cơ cấu mà giảm chất lượng, tiêu chuẩn Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Theo Tờ trình phân bổ đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029, căn cứ hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dựa trên thực tế Hà Nội là Thủ đô có địa bàn rộng, dân số đông, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị phân bổ số lượng đại biểu là 363 đại biểu chính thức. Dự kiến, cơ cấu Ban Thường trực là 11 vị; cơ cấu Phó Chủ tịch không chuyên trách là 3 vị, bằng nhiệm kỳ 2019-2024.

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung đã trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khoá 17, nhiệm kỳ 2019-2024; xác định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2024-2029, gồm 4 khâu đột phá, 10 chỉ tiêu cụ thể và 6 chương trình hành động với các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Sỹ Trường phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Hiền Phương. 

Dự thảo báo cáo sẽ tập trung phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và truyền thống ngàn năm văn hiến, tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam, khơi dậy tinh thần yêu nước, sức sáng tạo trong nhân dân, góp phần xây dựng Thủ đô Văn hiến - văn minh - hiện đại. Chủ đề Đại hội là “Dân chủ - đoàn kết - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất cao với những nội dung trình bày tại hội nghị. Đồng thời, biểu quyết thông qua 145 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVIII; biểu quyết thông qua 363 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các đại biểu; khẳng định Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, chỉnh sửa các dự thảo văn bản cho phù hợp./.

Minh Khuê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực