Cộng đồng các dân tộc TP Hà Nội đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập xây dựng Thủ đô

Thứ năm, 03/10/2019 14:41
(ĐCSVN) - Sáng 3/10, tại Bộ Tư lệnh Thủ đô, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) TP Hà Nội lần thứ III với chủ đề “Cộng đồng các dân tộc TP Hà Nội đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại” đã chính thức khai mạc.

Lắng nghe ý kiến, cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số

Lãnh đạo Hà Nội sẽ đối thoại với 50 đại biểu tiêu biểu dân tộc thiểu số

Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: TH)

Đại hội vinh dự nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tham dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Võ Văn Phuông, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội; Ban Dân tộc một số tỉnh, thành phố… cùng 241 đại biểu đại diện cho 50 thành phần dân tộc thiểu số trên địa bàn TP Hà Nội.

Báo cáo Chính trị tại Đại hội nêu rõ: Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc 5 năm qua (2014-2019) đã đạt được những kết quả tích cực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Các xã vùng dân tộc miền núi có tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm trên 12%, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 35 triệu đồng/người/năm, có xã đạt trên 46 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm nhanh, kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được đầu tư, nâng cấp, nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, trường học, trạm y tế, điện sinh hoạt, thiết chế văn hóa...

Đến nay, 100% số xã đã có đường bê tông xi măng hoặc trải nhựa đến trung tâm xã; trên 60% đường liên thôn, đường trục chính của thôn đã được bê tông hóa; 100% hộ dân dùng điện lưới quốc gia… Cùng với đó, công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc được đồng bào ủng hộ và thực hiện có hiệu quả; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố nói chung và vùng dân tộc miền núi nói riêng ngày càng được cải thiện; công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, đồng bào các dân tộc ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và thành phố; khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng bền chặt.

Các đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh:TH)

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân tộc vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc và cán bộ là người DTTS ở một số nơi nhìn chung còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo và nguy cơ tái nghèo của một số xã còn cao. Bên cạnh đó, hệ thống thiết chế văn hóa một số nơi chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ sinh hoạt văn hóa cộng đồng cho đồng bào. Bản sắc văn hóa của một số dân tộc có nơi đang bị mai một, tiếng nói, chữ viết, trang phục và các lễ hội truyền thống đang mất dần. …

Nhiệm kỳ 2019-2024, Đại hội xác định mục tiêu tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng DTTS của thành phố; phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội; từng bước đưa trình độ phát triển các xã vùng dân tộc miền núi cơ bản ngang bằng với mức bình quân vùng nông thôn của thành phố...Tiếp tục phấn đấu đưa Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu về thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc, góp phần cùng toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại...

Theo đó, Đại hội đề ra 7 mục tiêu, giải pháp cụ thể cho giai đoạn tới. Trong đó, nhấn mạnh tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc; triển khai thực hiện chính sách dân tộc của Trung ương và Thành phố đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng dân tộc miền núi, tiếp tục gắn chặt việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới với Chương trình giảm nghèo bền vững; chú trọng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thuộc đồng bào DTTS...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Đại hội. (Ảnh:TH)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến khẳng định, đồng bào DTTS là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. TP Hà Nội có gần 108 ngàn người DTTS với 50 thành phần dân tộc, chủ yếu là dân tộc Mương, Dao... Công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Hà Nội có nhiều thuận lợi song cũng có những khó khăn như áp lực về không gian sinh sống, về bảo tồn văn hóa các dân tộc… Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở đã dành sự quan tâm đặc biệt, đầu tư phát triển toàn diện vùng DTTS.

Đánh giá cao công tác dân tộc và chính sách dân tộc mà TP Hà Nội thực hiện trong thời gian qua, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị đại hội thảo luận, thực hiện việc tập trung khai thác tiềm năng lợi thế của vùng nông thôn ven đô thị đất bán sơn địa, đa dạng sinh thái để tạo sinh kế mới cho người dân, tạo xung lực mới theo hướng ban hành cơ chế chính sách phù hợp về đất đai, dạy nghề, tín dụng, tiêu thụ sản phẩm... để phát triển các dự án sản xuất sản phẩm hàng hóa theo chuỗi giá trị. Đồng thời khai thác tiềm năng lợi thế, có phương án bảo tồn, phát huy văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tặng bức trướng với chủ đề "Cộng đồng các dân tộc
TP Hà Nội đoàn kết, đổi mới, hội nhập, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại. (Ảnh:TH)

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, trong những năm qua, thành phố đã quan tâm ưu tiên cho phát triển toàn diện vùng DTTS và miền núi. Ban Thường vụ HĐND TP đã ban hành Nghị quyết, UBND TP đã ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng DTTS giai đoạn 2013-2015, ngân sách TP đã bố trí 837,5 tỷ đồng, đầu tư thực hiện 105 dự án. Giai đoạn 2016-2020, ngân sách thành phố dự kiến bố trí 1000 tỷ đồng, đến nay đã cấp 850 tỷ đồng thực hiện các dự án vùng đồng bào DTTS… Cùng với đó, nhiều địa phương cũng tích cực vào cuộc góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác dân tộc.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác dân tộc, đồng chí Nguyễn Đức Chung đề nghị, thời gian tới, các Sở, ban ngành tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, vận động đồng bào tích cực thực hiện các chương trình, nghị quyết, dần thu hẹp khoảng cách giữa vùng dân tộc với nông thôn Thủ đô. Cần có giải pháp hữu hiệu phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, nghiên cứu các chính sách đối với vùng DTTS…

Đồng thời chú trọng phát triển toàn diện văn hóa DTTS, giữ gìn bảo tồn, tôn vinh các bản sắc văn hóa dân tộc. Cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, động viên đồng bào DTTS tham gia vào công tác quốc phòng an ninh; Phát huy vai trò của người có uy tín đối với đồng bào DTTS trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc…

Nhân dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã tặng bằng khen cho 5 tập thể, 18 cá nhân; UBND TP Hà Nội tặng bằng khen cho 15 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước giai đoạn 2014 – 2019./.

Đại hội đề ra chỉ tiêu đến năm 2024 phấn đấu các xã vùng dân tộc miền núi duy trì tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm trên 12%; thu nhập bình quân đầu người tăng bình quân trên 20%/năm, đến cuối năm 2024 cơ bản bằng mức bình quân khu vực nông thôn; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia từ 90% trở lên; tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo đạt trên 60%; 100% hộ gia đình được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn đô thị; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có trên 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 100% đảng bộ xã và chi bộ thôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đảng bộ, chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ...

Thu Hà

TIN LIÊN QUAN

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực