Bắc Mê: Bảo đảm đội ngũ cán bộ ưu tú, chất lượng tham gia BCH Đảng bộ khóa mới

Thứ năm, 23/05/2024 09:36
(ĐCSVN) - Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BCH, BTV Huyện ủy Bắc Mê tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đại hội Đảng cấp cơ sở, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2025-2030; chuẩn bị nghiêm túc công tác nhân sự, đảm bảo đội ngũ cán bộ ưu tú, chất lượng, có đức, có tài tham gia BCH Đảng bộ khóa mới.
 Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi làm việc với BTV Huyện ủy Bắc Mê.

Chiều 22/5, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đã có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Bắc Mê để kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 5 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối năm 2024.

Tại buổi làm việc, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của BTV Huyện ủy Bắc Mê, đồng thời mong muốn BTV Huyện ủy Bắc Mê tiếp tục đoàn kết, phát huy những kết quả đã đạt được tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt một số nội dung trong thời gian tới.

Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, BCH, BTV Huyện ủy Bắc Mê tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung: Chỉ đạo đại hội Đảng cấp cơ sở, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó tập trung vào 2 nội dung quan trọng đó là, chủ động xây dựng báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ huyện, cũng như chỉ đạo đại hội Đảng cấp cơ sở thật sâu sắc, sát với thực tiễn và đánh giá đúng kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và xác định nguyên nhân, chủ động dự báo tình hình và xác định trọng tâm, trọng điểm, giải pháp đột phá để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Phải chuẩn bị nghiêm túc công tác nhân sự, đảm bảo đội ngũ cán bộ ưu tú, chất lượng, có đức, có tài tham gia BCH Đảng bộ khóa mới.

Triển khai tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của BTV Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, về chính trị, tư tưởng, đạo đức, nhất là tổ chức học tập, quán triệt Quy định 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng “chi bộ, đảng bộ cơ sở bốn tốt”, công tác phát triển đảng viên mới; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội…

Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BCH, BTV Huyện ủy Bắc Mê tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp theo Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh. Thực hiện chất lượng, hiệu quả các nội dung của 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy nhanh vốn đầu tư công, gắn với chất lượng các công trình, phòng tránh tiêu cực trong quá trình triển khai thực hiện. Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quan tâm dành các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới.

Về văn hóa - xã hội, Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BTV Huyện ủy Bắc Mê lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng năm học 2023 - 2024 một cách thực chất; bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh...

Bí thư Huyện ủy Bắc Mê Phạm Thị Hồng Yên báo cáo tại buổi làm việc. 

Theo báo cáo tại buổi làm việc, 5 tháng đầu năm 2024, BTV Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các chi bộ, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm ngay từ đầu năm, đặc biệt là chỉ đạo quyết liệt tiến độ thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, thu ngân sách và giải ngân các nguồn vốn. Tình hình KT-XH trên địa bàn huyện phát triển ổn định, QP-AN, TTATXH được giữ vững, không phát sinh các vụ việc phức tạp.

Kết quả thực hiện 21 chỉ tiêu UBND tỉnh giao, có 3 chỉ tiêu đạt và vượt 100%; 4 chỉ tiêu đạt từ 90 đến dưới 100%; 2 chỉ tiêu đạt dưới 90%; 12 chỉ tiêu đánh giá vào cuối năm. Thực hiện 50 chỉ tiêu theo Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện và Nghị quyết của HĐND huyện, có 6 chỉ tiêu đạt 100%; 9 chỉ tiêu đạt từ 90% đến dưới 100%; 9 chỉ tiêu đạt từ 50 đến dưới 90%; 7 chỉ tiêu đạt dưới 50%; 19 chỉ tiêu đánh giá vào cuối năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện 40 tỷ 621,5 triệu đồng, đạt 52,1% kế hoạch tỉnh giao, đạt 40,3% kế hoạch huyện giao.

 Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Yên Định, huyện Bắc Mê.

*Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Yên Định, huyện Bắc Mê trong việc thực hiện Nghị quyết số 27 của BCH Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2022 -2025, định hướng đến năm 2030 (Nghị quyết 27).

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo xã, các bí thư chi bộ, trưởng thôn và nhân dân xã Yên Định đã báo cáo với đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác những cách làm hay, hiệu quả, những kết quả nổi bật đạt được trong thực hiện Nghị quyết 27. Các ý kiến đều vui mừng, phấn khởi và khẳng định Nghị quyết 27 của BCH Đảng bộ tỉnh được cấp ủy, chính quyền và nhân dân rất vui mừng đón nhận, triển khai thực hiện, từ đó đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Buổi đối thoại cũng ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo xã, bí thư các chi bộ, trưởng các thôn và nhân dân xã Yên Định để Nghị quyết 27 thực sự đi vào cuộc sống.

Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao cấp ủy, chính quyền xã Yên Định trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 27, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng nêu 3 quan điểm của tỉnh trong việc thực hiện nghị quyết để cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Mê, xã Yên Định luôn luôn quán triệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đó là: Thực hiện Nghị quyết 27, xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu phải gắn với việc bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của nhân dân các dân tộc, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, hiệu quả, bền vững, trên nguyên tắc tuân thủ những chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; làm đồng bộ, quyết liệt trên cả 2 mặt “xây và chống”, lấy “cái đẹp, dẹp cái xấu”, coi đây là nhiệm vụ “thường xuyên, liên tục, kiên trì” và thực hiện một cách đồng bộ; cần phát huy tính nêu gương cán bộ, đảng viên, của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, kiểm tra của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội; cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện nghị quyết; đồng thời phải nghiêm khắc phê bình và có hình thức kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên vi phạm; Thực hiện Nghị quyết 27 phải có sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, xây dựng con người mới, nếp sống văn minh, tạo nên những giá trị văn hóa đặc sắc trong đồng bào các dân tộc của các thôn trên địa bàn xã Yên Định.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho các gia đình tham gia Nhóm chăn nuôi bò vàng vùng cao tại thôn Bản Bó. 

Quyền Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh 3 giải pháp để cấp ủy, chính quyền xã Yên Định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện: Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh theo hướng đa dạng, sinh động, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng thôn, từng dân tộc; lấy mô hình tốt, hiệu quả để tuyên truyền, nhân rộng. Đưa các nội dung thực hiện Nghị quyết 27 vào nội dung sinh hoạt của chi bộ, các đoàn thể, của các cơ quan, đơn vị, thôn bản và từng gia đình. Phát huy vai trò của BCĐ trong quá trình tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và duy trì họp, sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để nhân rộng các mô hình hay, những điển hình tiên tiến; tăng cường sự phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu những ý kiến đề xuất, kiến nghị từ thực tiễn của xã Yên Định, của bí thư chi bộ, các trưởng thôn trong xã để chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh nghiên cứu, thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời mong muốn, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Yên Định tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 27.

Trước đó, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng và đoàn công tác đã đến thăm mô hình chăn nuôi bò vàng vùng cao sinh sản liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm tại thôn Bản Bó, xã Yên Định./.

Văn Nghị

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực